Thursday, June 23, 2022
More

  พระอุโบสถทรงดอกบัวกลางน้ำ หนึ่งเดียวในไทย

  พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในประเทศไทยแห่งนี้ เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาว ที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านมักเรียกกันว่า หนองน้ำอีสานเขียว อยู่ภายในวัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง


  สำหรับการก่อสร้าง ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เมตร สูง 19 เมตร มีกลีบดอกบัว 24 กลีบ และมีพญานาค 2 ตัวอยู่ด้านหน้า พร้อมด้วยสะพานทางเดินติดราวสเตนเลส ทอดยาวไปถึงตัวพระอุโบสถ ภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนัง ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และมีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายใน


  โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในสมัยพระครูพิสารธรรมพาธี ได้นำรูปแบบพระอุโบสถมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ ดร.มหาบาง เขมานันโธ จึงได้สืบสานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งนี้วัดสันติวนาราม เป็นวัดที่มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ห่างจากชุมชนเพียง 3 กิโลเมตร บนพื้นที่ 1,350 ไร่ มีสัดส่วนเป็นป่าไม้ธรรมชาติ 1,000 ไร่ เป็นหนองน้ำ 100 ไร่ เป็นสถานที่ปลูกสร้างเสนาสนะ และลานอเนกประสงค์ 130 ไร่

  สำหรับพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปชมความงดงาม หรือปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความสงบให้จิตใจ สามารถไปกันได้ที่ บ้านดงไร่ หมู่ 11 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
  Facebook : https://www.facebook.com/WadSantiWnaramdngRi/

  ภาพจาก : Memory UDON