Thursday, June 23, 2022
More

    กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จ.สุพรรณบุรี

    กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เชิญชวนประชาชนผู้ใช้ทางที่มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี หรือใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 3502 ชื่นชมและสัมผัสความสวยงามของถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 ตอน ดอนไร่ – ด่านช้าง ที่ กม.0 – 6ระยะทาง 6 กิโลเมตร


    สำหรับดอกเหลืองปรีดียาธร (ดอกตาเบบูญ่า) จัดเป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นรูประฆังสีเหลือง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิด ซึ่งดอกเหลืองปรีดียาธรจะออกดอกเบ่งบานราวเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี มีความสวยงามเหลืองอร่ามตลอดสองข้างทาง


    นอกจากนี้ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ยังได้ทำการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เช็คอิน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะถ่ายภาพอีกด้วย

    ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนโปรดจอดยานพาหนะบริเวณสองข้างทางอย่างระมัดระวังระหว่างทำการถ่ายภาพ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรบนทางหลวง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 โทร.0 3552 2133 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)