Monday, June 24, 2024
More

  เมื่อศิลปินทั่วโลกเปลี่ยนโรงแรมเป็นหอศิลป์ที่กรุงเทพฯ​ ใน Hotel Art Fair 2019

  หนึ่งในงานแสดงศิลปะที่ได้รับการกล่าวถึงและคนรักงานอาร์ตรอคอยมากที่สุด คงต้องมีชื่อของ Hotel Art Fair งานแสดงผลงานศิลปะและงานดีไซน์ในหลากหลายรูปแบบ ที่มีคอนเซปต์สุดแปลกแหวกแนว ด้วยการแปลงโฉมห้องพักในโรงแรมให้กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะให้เกิดข้ึนในกรุงเทพฯ


  ในปีนี้ Hotel Art Fair 2019 ได้จัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว กับคอนเซปต์สุดท้าทายและน่าค้นหา Breaking Boundaries หรือการก้าวผ่านข้อจำกัดทางความคิด เพ่ือแสดงให้เห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งท่ีไม่มีข้อจำกัดในการแสดงออก สะท้อนถึงวัฒนธรรมท่ีไม่มีขอบเขตของมนุษย์ โดยเนรมิตห้องพักภายในโรงแรม W Bangkok โรงแรมที่มีความหลงไหลในศิลปะ แฟชัน และดนตรี เต็มไปด้วยกลิ่นอายของดีไซน์สมัยใหม่ ให้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่อย่างเต็มรูปแบบ หนึ่งห้องต่อหนึ่งศิลปิน  สำหรับศิลปินที่นำผลงานมาแสดงในครั้งนี้ ถือว่ามีความหลากมากที่สุดตั้งแต่เริ่มจัดงานมาเมื่อปี 2556 โดยมีผลงานศิลปะจากแกลเลอรี่และศิลปินมากกว่า 30 แห่งจากท่ัวโลก นำโดย Richard Koh Projects, Artemis Art, L+/Lucie Chang Fine Arts, The Drawing Room – Project, Korea Tomorrow, Clear Gallery Tokyo, AA Gallery, Core Design Gallery and B-gallery along with local talents such as Number 1 Gallery, Joyman Gallery, S.A.C. Gallery, La Lanta Fine Art, และ Gallery Seescape


  นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์ที่น่าสนใจจาก Spectrum โปรเจกต์พิเศษท่ีเกิดจากความ ร่วมมือของมูลนิธิออทิสติกไทยและมูลนิธิ ณ กิตติคุณ ซึ่งได้นําเสนอผลงานศิลปะท่ีเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากเด็กพิเศษมาจัดแสดง อีกทั้ง Hotel Art Fair 2019 ร่วมมือกับ สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เชิญ คุณภูรนิ พานิชพันธ์ ศิลปินชาวไทยท่ีมีช่ือเสียงในซานฟรานซิสโก เอาผลงานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานข้ีเล่นมาร่วมโชว์ด้วย


  รวมถึง Celebrity Guest Curators คือ คุณนิธิ สถาปิตานนท์  เจ้าของบริษัทสถาปนิก A49 จะมานําภาพวาดปากกาและหมึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาให้ได้ชม และ คุณประณิธาน พรประภา ผู้ก่อต้ังเทศกาล Wonderfruit ก็ได้สร้าง Art Installation ส่ือถึงความรักในศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ท่ีเป็นหัวใจหลักของเทศกาล Wonderfruit ให้ได้ดื่มด่ำกัน ซึ่งงานนี้จัดเพียง 2 เท่านั้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 23.00 น. โดยเปิดให้ชมฟรี

  Hotel Art Fair 2019 
  สถานที่: โรงแรม W Bangkok ถ.สาทรเหนือ (ใกล้กับ BTS ช่องนนทรี)
  เปิด: วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 มิถุนายน 2562 
  เวลา: 11.00 – 23.00 น.