Thursday, June 23, 2022
More

  5 ที่ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ คว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย ปี 2562

  ททท. เปิดเผยรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่คว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย จากการจัดประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ปี 2562 โดยในปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย ทั้งหมด 5 สถานที่

  ซึ่งโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ปี 2562 หรือรางวัลกินรี ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ในประเภทการท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Outdoor & Adventure Activities) ประจำปีนี้ มีทั้งหมด 5 สถานที่ ได้แก่
  1. ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
  2. Flying Hanuman จังหวัดภูเก็ต
  3. มหัศจรรย์โลกใต้น้ำทะเลอันดามัน โดย ซีบีส์ ซับมารีน ไดวิ่ง คลับ จังหวัดภูเก็ต
  4. Banana Beach Koh Hey จังหวัดภูเก็ต
  5. Hanuman World จังหวัดภูเก็ต

  ทั้งนี้ ททท. ได้กำหนดนิยาม ของสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย ว่าเป็นกิจกรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์พัฒนาขึ้น หรือดัดแปลงธรรมชาติอย่างกลมกลืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้บริการได้ดำเนินกิจกรรมที่ท้าทาย ตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น แหล่งหรือบริเวณที่ปีนหน้าผา ดำน้ำ ล่องแก่ง แคนูคายัค Bungee Jumping และอุทยานผจญภัย เป็นต้น