Saturday, July 20, 2024
More

  10 ที่ท่องเที่ยวชุมชนน่าไปเยือน การันตีรางวัลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปี 2562

  จากการประกาศผลรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ปี 2562 หรือรางวัลกินรี ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดย ททท. พบว่าในปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว ทั้งหมด 10 แห่ง

  ซึ่งโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ปี 2562 หรือรางวัลกินรี ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทการท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community) ประจำปีนี้ มีทั้งหมด 10 แห่งได้แก่
  1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
  2. บ้านดอกบัว โดย บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ จำกัด จังหวัดพะเยา
  3. ย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร
  4. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
  5. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
  6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม (บ้านสวนแผ่นดินแม่) จังหวัดสุพรรณบุรี
  7. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่
  8. วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (หน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง จังหวัดระนอง
  10. ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

  ทั้งนี้รางวัลในสาขาแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community) ททท. ได้กำหนดไว้ว่า เป็นชุมชนในเขตเมือง หรือชุมชนในท้องถิ่น ที่เปิดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เพื่อจะได้สัมผัสเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ของชุมชน เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยมีสมาชิกของชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางแผนงาน เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชน เป็นต้น