Sunday, May 26, 2024
More

  ตลาดน้ำกวางโจว! ตลาดน้ำกลางป่าแห่งเดียวในประเทศไทย

  เมื่อพูดถึงตลาดน้ำ หลายคนอาจจะนึกถึงตลาดน้ำอัมพวา หรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก ที่มีชื่อเสียงโด่งดั่งไปทั่วโลก แต่ถ้าคุณอยากหาประสบการณ์แบบท้องถิ่นอย่างแท้จริง แนะนำให้มาที่ ตลาดน้ำกวางโจว ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกกวางโจว หรือ กวางโจน จ.เพชรบุรี นอกจากจะเป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่บนน้ำตกแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยแล้ว ยังเป็นตลาดน้ำชุมชนบนน้ำตกแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกอีกด้วย


  เดิมที อุทยานแห่งชาติน้ำตกกวางโจว เป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานหลายร้อยปี แต่พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ จนพื้นป่าเกิดขาดความสมดุลทางระบบนิเวศน์ น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ดร.พงศภพ ไตรรัตน์ (ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้น ม.6 ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) ได้มีความสนใจในโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องป่าและน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงออกหาพื้นที่เพื่อทำโครงการ และได้มาพบพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำ และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ


  นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โครงการที่ทำตามพระราชดำริได้ผลเร็วเกินคาดภายในไม่ถึง 1 ปี ป่าเริ่มฟื้นตัวและเกิดเป็นน้ำตกขึ้นมาดังเดิม และเป็นพื้นที่สวยงามอากาศดีทางอุทยานจึงจัดให้เป็นที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา


  จวบจนถึงปัจจุบัน ตลาดน้ำกวางโจว จึงกลายเป็นตลาดน้ำชุมชนบนน้ำตกแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ที่ประกอบไปด้วย น้ำตกชั้นต่างๆ ได้แก่ น้ำตกชั้นผางาม ชั้นผาประดู่เลือด ชั้นหินดำ และชั้นดงมณฑา โดยเฉพาะบริเวณชั้นหินดำนั้นถือว่าเป็นชั้นที่มีหินแร่อยู่มาก และหาพบได้ยากในประเทศไทย อีกทั้งตลาดน้ำแห่งนี้ยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย


  พิกัด : 6026 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
  เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30-17.00 น.
  อัตราค่าเข้า : 20 บาท
  โทร. 081-832-2608, 084-540-3425, 02-755-9085
  เว็บไซต์ www.kwangchowwaterfall-resort.com