Sunday, May 26, 2024
More

  Made in Charoenmueang โปรเจกต์ต่อยอดของดีร้านดั้งเดิม จ.แพร่ 20-22 พ.ค. 65

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ร่วมกับชาวแพร่ และนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น จัดทำโครงการ “Made in Charoenmueang” ของดีย่านเมืองเก่า จาก 5 ร้านค้าดั้งเดิม ร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่นรุ่นใหม่จาก 5 สตูดิโอ ในจังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจดั้งเดิมด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มาต่อยอดทักษะงานฝีมือและผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัว อยู่รอด และเติบโตท่ามกลางบริบทของโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน ปูทางยกระดับแพร่สู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกต่อไป ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 ณ ตึกเทียนจี่ตึ๊ง (เดิม) ถนนเจริญเมือง จังหวัดแพร่

  จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ “MADE IN”


  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มีภารกิจเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business), พัฒนาคน (Creative People) และ พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Place) เมื่อ ‘คน’ พร้อมก็จะสามารถหยิบจับ ‘ของดี’ ที่มีอยู่มาทำให้ ‘พื้นที่’ มีศักยภาพสำหรับการอยู่อาศัยและเติบโต ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป จึงได้คิดหาแนวทางที่จะปลุกให้ย่านในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

  “ซีรีส์ MADE IN จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปลั๊กอินระหว่างทักษะท้องถิ่น กิจการดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดส่วนผสมพิเศษที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยแก้ปัญหาให้คนในพื้นที่และกิจการเก่าแก่สามารถปรับตัว ขยายกลุ่มลูกค้า และอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ ‘ของดี’ ของพื้นที่”

  “ย่านเจริญเมือง” ย่านการค้าเก่าแก่ของจังหวัดแพร่

  “ย่านเจริญเมือง” คือ ย่านการค้าเก่าแก่ของจังหวัด แพร่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจากคนรุ่นหลัง รวมไปถึงของดีที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งจีน อินเดีย ไทใหญ่ จนถือเป็นศูนย์รวมและต้นกำเนิดกิจการเก่าแก่ชื่อดังของจังหวัด แพร่ โดยเฉพาะอาหารและวัตถุดิบอาหารนานาชนิด แต่ในปัจจุบันย่านเริ่มซบเซา ร้านค้าเริ่มปิดกิจการ

  CEA ได้เข้ามาสำรวจศักยภาพพื้นที่ย่านเจริญเมือง ในปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนากับภาคส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทดลองเตรียมความพร้อมและเริ่มพัฒนาจากคนในพื้นที่ โดยผสมผสานทักษะช่างฝีมือท้องถิ่นร่วมกับนักออกแบบ เพื่อยกระดับของดีเมืองแพร่ ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก งานแกะสลักไม้ งานโลหะ และงานหม้อห้อม ผ่านหลายโครงการ เช่น นิทรรศการ แพร่ DNA, Designer in Residency ภายใต้การดำเนินงานของ CEA เชียงใหม่ และล่าสุดกับโปรเจกต์ Made in Charoenmueang

  เจริญใจ๋ ไปกับ ‘เมด อิน เจริญเมือง’

  Made in Charoenmueang (เมด อิน เจริญเมือง) ปีแรก มาพร้อมคอนเซปต์ “HOM COME HOME ฮอมใจ๋หื้อเมืองเจริญ ฮ่วมสร้างสรรค์ย่านเจริญเมือง หื้อห้อมคัมโฮม กลั้บบ้านกิ๋นของลำ” เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างร้านค้าดั้งเดิมที่มีเสน่ห์ในย่านเจริญเมือง จำนวน 5 ร้าน กับ 5 สตูดิโอนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานคนเมืองแพร่แท้ ๆ มาช่วยกันสร้างสรรค์ ดัดแปลง ผสมผสาน เปิดมุมมองใหม่ที่แปลกตาในแบบฉบับ Made in Charoenmueang และในงานยังมีส่วนจัดแสดงอื่น ๆ ประกอบไปด้วย Exhibition, Local Eat & Creative Table และ Little Market

  “5 ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมในย่าน x 5 สตูดิโอสร้างสรรค์”

  1. เปี๊ยกกาแฟโบราณ x Kummee Studio
  2. แต๋วรวมมิตร x Warpzz Labs Creative Studiooh
  3. อ้วนลูกชิ้น x Bowornwong Yodmuang (Ho: BAKE & CRAFT CAFE’)
  4. เมืองแพร่พานิช x Kamon Indigo x Woodable Thailand
  5. กะหรี่ปั๊บเจ้แอ้ว x Chatchaiwat Pottery Studio

  นอกจากนี้ CEA ยังได้ร่วมเตรียมความพร้อมกับจังหวัดแพร่ เพื่อสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) พร้อมกันนี้ยังได้ค้นหาจุดเด่นของจังหวัด เพื่อนำเสนออัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัด (City Positioning) ที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้า บริการ และแบรนด์ดิ้งจังหวัด เช่น แพร่มหัศจรรย์ธรณีวิทยา (Phrae Geology City) และแพร่แหล่งเรียนรู้เสมือนจริง (Phrae Academy) ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

  Made in Charoenmueang

  – 20-22 พฤษภาคม 2565

  – ตึกเทียนจี่ตึ๊ง (เดิม) ถนนเจริญเมือง จังหวัดแพร่

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ CEA กับการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) และเมืองสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ประเทศไทยต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cea.or.th