Thursday, July 25, 2024
More

  ขบ. เผยพ่นห้ามใช้บนรถบรรทุก-รถโดยสารควันดำ แล้ว 107 คัน

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ขบ. ได้จัดส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่สุ่มตรวจค่าควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง บนถนนสายหลัก เช่น ถนนบรมราชชนนี ถนนพหลโยธิน ถนนติวานนท์ ทางหลวงหลายเลข7 มอเตอร์เวย์ (ด่านลาดกระบัง) ท่าเรือคลองเตย ถนนบางนา-ตราด ถนนเพชรเกษม ถนนรังสิต-ปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสโมสรทหารบก

  โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจรถโดยสารและรถบรรทุกรวมทั้งสิ้น 18,763 คัน พบรถที่ค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมพ่น “ห้ามใช้” 107 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 89 คัน รถโดยสารประจำทาง 10 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 8 คัน ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท สำหรับคันที่พ่น “ห้ามใช้” จะไม่สามารถใช้งานรถได้จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อย และนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง


  ส่วนรถที่มีค่าควันดำระหว่าง 30-45% ได้ออกใบเตือนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง จำนวน 34 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก จำนวน 29 คัน รถโดยสารประจำทาง จำนวน 5 คัน

  สำหรับต่างจังหวัดได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ควบคุมมาตรฐานการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และจัดส่งผู้ตรวจการออกกวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารในพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมถึงที่จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งเกิดความตระหนัก และตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแร งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยหากพบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, แอปพลิเคชัน DLT GPS, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการเปรียบเทียบ และหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ตามนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล ร่วมกันสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน