Thursday, April 25, 2024
More

  กทม. แจกกล้าไม้ฟรี 1 ล้านต้น 2-5 ธ.ค.62 ดึงพลังคนกรุงสร้างพื้นที่สีเขียว

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ กรมป่าไม้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อมอบกล้าไม้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของเมือง ช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม โดยเน้นต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลือง

  ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่ออกดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ รวงผึ้ง ประดู่กิ่งอ่อน ทองอุไร เหลืองปรีดียาธร ทรงบาดาล และนนทรี จำนวน 1 ล้านต้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทำให้กรุงเทพฯ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น


  โดยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชจากกรมป่าไม้ การเปิดให้บริการ Application “We Grow” จากบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนได้อัพโหลดการปลูก และการเจริญเติบโตของต้นไม้ผ่าน Application และสามารถแบ่งปันข้อมูลสู่โลกโซเซียล นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนสถานที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

  ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถรับกล้าไม้ได้ ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธ.ค 62 ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง โดยแต่ละเขตจะแจกกล้าไม้ 10,000 ต้น รวม 500,000 ต้น สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 38 สวน แจกกล้าไม้รวม 428,000 ต้น และศูนย์การค้าในเครือของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 9 สาขา แจกกล้าไม้รวม 72,000 ต้น

  โดยในส่วนของ ศูนย์การค้าในเครือของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดในการแจก ดังนี้
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด วันที่ 2 ธ.ค. 62 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 วันที่ 3 – 5 แจกที่ Facade Square B (ลานชั้น 1 ด้านนอกห้างฯ)
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ณ ลานชั้น 1
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ณ ริมระเบียง white shuffle
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าฯ
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ณ ลานประตูกลาง น้ำพุ
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ณ ชั้น G ข้างบูธตรวจสุขภาพจาก รพ.สินแพทย์
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ณ ลานใกล้จุดประชาสัมพันธ์
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ ลานตรงข้ามร้าน Lacoste ชั้น 1
  -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ ลานชั้น 1 ประตู KFC

  อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการปกครอง เมื่อเมืองขยายตัวขึ้น พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวย่อมลดลง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้นไม้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาดังเดิม ทำให้เกิดความร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียง และลดก๊าซเรือนกระจก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน