Sunday, May 26, 2024
More

  กรมเจ้าท่า ร่วมจัดโครงการสูงวัยได้สิทธิ ลดค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุ

  กรมเจ้าท่า (จท.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมเรือไทย และผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ เรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ให้ใช้สิทธิ์ได้โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ลดค่าเรือโดยสารครึ่งราคา มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร


  โดยกรมเจ้าท่า ได้ร่วมมือกับสมาคมเรือไทย และผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) สามารถรับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร ให้สะดวกง่ายดายขึ้น โดยแสดงเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชน เริ่มตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

  ขณะที่นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า เดิมทีนั้นกรมเจ้าท่ามีมาตรการอำนวยความสะดวกโดยให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือให้แก่ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) อยู่แล้ว แต่ต้องใช้บัตรลดหย่อนค่าโดยสารที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี เมื่อครบกำหนด ผู้สูงอายุต้องมาทำบัตรใหม่ ทำให้เกิดความยุ่งยากและมีภาระด้านค่าใช้จ่าย

  ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,061,753 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ประกอบกับเมื่อ
  เดือน ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุที่มีบัตรลดหย่อนค่าโดยสารทั้งสิ้น 8,780 ราย

  กรมเจ้าท่าจึงปรับปรุงรูปแบบการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้บัตรประชาชน ในการรับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง เช่น เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลย

  สำหรับอัตราค่าโดยสาร และส่วนลดค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้
  1.เรือด่วนเจ้าพระยา
  -อัตราปกติ 9-11 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 5 บาท
  -อัตราปกติ 13 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 7 บาท
  -อัตราปกติ 15 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 8 บาท
  -อัตราปกติ 20 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 10 บาท
  -อัตราปกติ 32 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 16 บาท
  2.เรือโดยสารคลองแสนแสบ
  -อัตราปกติ 9-11 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 5 บาท
  -อัตราปกติ 13-15 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 7 บาท
  -อัตราปกติ 17-19 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 9 บาท
  3.เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ อัตราปกติ 15 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 8 บาท
  4.เรือข้ามฟากท่าเรือปากเกร็ด-ท่าเรือวัดเตย อัตราปกติ 3 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  5.เรือข้ามฟากท่าเรือวัชรีวงศ์-ท่าเรือปากเกร็ด อัตราปกติ 3 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  6.เรือข้ามฟากท่าเรือบางศรีเมือง-นนทบุรี อัตราปกติ 3.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  7.เรือข้ามฟากท่าวัดบวรมงคล-ท่าเรือเทเวศร์ อัตราปกติ 3 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  8.เรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง อัตราปกติ 3.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  9.เรือข้ามฟากท่าช้าง-วัดระฆัง อัตราปกติ 3.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  10.เรือข้ามฟากท่าพระจันทร์เหนือ-วังหลัง อัตราปกติ 3.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  11.เรือข้ามฟากท่าเตียน-วัดอรุณ อัตราปกติ 4 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  12.เรือข้ามฟากท่าราชวงศ์-ท่าเรือท่าดินแดง อัตราปกติ 3.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  13.เรือข้ามฟากสี่พระยา-คลองสาน อัตราปกติ 4.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2.50 บาท
  14.เรือข้ามฟากโฮเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ อัตราปกติ 4 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 2 บาท
  15.เรือข้ามฟากสะพานตากสินพระนคร-ธนบุรี อัตราปกติ 5.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 3 บาท
  16.เรือข้ามฟากวิบูลศรี-พระสมุทรเจดีย์ อัตราปกติ 5.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 3 บาท
  17.เรือข้ามฟากอัษฎางค์-วัดกัลยาณมิตร อัตราปกติ 5.50 บาท อัตราสำหรับผู้สูงอายุ 3 บาท