Sunday, July 14, 2024
More

  รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน–ท่าพระ เปิดให้บริการเพิ่ม 4 สถานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือรถไฟฟ้า MRT ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – ท่าพระ เพิ่มอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีบางยี่ขัน สถานีบางขุนนนท์ สถานีไฟฉาย และสถานีจรัญฯ 13 ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.62 เป็นต้นไป

  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม จากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – ท่าพระ จากสถานีบางโพ – สถานีสิรินธร จำนวน 4 สถานี โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา


  โดยตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. เป็นต้นไป ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ทั้ง 8 สถานี ได้ระหว่างเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ซึ่งจะมีรถไฟฟ้าให้บริการ 6 ขบวน ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที ให้บริการแบบวิ่งไป-กลับ จากสถานีเตาปูน – สถานีท่าพระ ซึ่งผู้โดยสารจากสายสีน้ำเงินปัจจุบัน หรือสายสีม่วงที่ต้องการเดินทางไปปลายทางระหว่างสถานีจรัญฯ 13 – สถานีบางโพ จะต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีท่าพระหรือสถานีเตาปูน

  นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม รฟม. และ BEM ได้เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบครบทั้งโครงข่าย และจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติทั้งเส้นทาง ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตามระยะทาง ตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา 16 บาท สูงสุด 42 บาท ในกรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 70 บาท โดยเมื่อผู้โดยสารแตะบัตร หรือเหรียญโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้ว จะสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน 180 นาที

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เมื่อเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบลูปจะทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ รวมถึงจะมีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับท่าเรือโดยสาร เช่น ท่าเรือบางโพ อีกทั้งยังมีแผนฟื้นฟู ขสมก. ที่จะมีการปรับเส้นทางรถเมล์ และป้ายรถเมล์ ให้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นการยกระดับการเดินทาง ช่วยแก้ปัญหาการจราจร และกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

  สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ รฟม. ทำหน้าที่กำกับดูแลในการดำเนินงานโครงการ เพื่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลุม และรองรับการเดินทางของประชาชน โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระยะทางรวมทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงหัวลำโพง – บางแค เชื่อมต่อจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีหลักสอง มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ เชื่อมต่อจากสถานีบางซื่อ ผ่านแยกเตาปูนและไปสิ้นสุดที่สถานีท่าพระ บริเวณแยก ท่าพระ มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จำนวน 9 สถานี ภายในสถานีมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ ทางลาดสำหรับคนพิการ บันไดทางขึ้น – ลงสถานี บันไดเลื่อน ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร และเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกประเภท

  ทั้งนี้ เมื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการอย่างเต็มโครงข่ายแล้ว จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 48 กิโลเมตร จำนวน 38 สถานี และมีสถานีท่าพระเป็นสถานีร่วม (Interchange Station) เชื่อมต่อเส้นทางเป็นโครงข่ายวงกลมที่ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ เส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ ทั้งทางราง ทางบก และทางน้ำในเขตเมือง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง บรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัด อันเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และยกระดับการเดินทาง พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น