Tuesday, March 5, 2024
More

  BTS ลุยติดตั้งเครื่องขายตั๋วรุ่นใหม่เพิ่มทุกสถานี รองรับผู้โดยสารกว่า 1 ล้านเที่ยว/วัน

  นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีจำนวนมากกว่าล้านเที่ยวคนต่อวัน ทำให้มีผู้ใช้บริการเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (Ticket Vending Machine หรือ TVM) เพิ่มมากขึ้น

  โดยล่าสุดมียอดใช้เฉลี่ย 1,619,599 ครั้งต่อเดือน สำหรับสถานีที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับ คือ สถานีสยาม สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีสุรศักดิ์ จากปริมาณผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับการชำระเงินได้หลากรูปแบบ เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น


  บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร ให้สามารถเติมเงิน เติมเที่ยวโดยสารได้ด้วยตนเอง ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ผ่านบัตรแรบบิท ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน KYC (Know Your Customer) แล้วในทุกสถานี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซื้อตั๋วโดยสาร

  สำหรับการใช้งานที่เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัตินั้น สามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ทั้งธนบัตร และเหรียญ ส่วนการเติมเงินในบัตรจะรับเฉพาะธนบัตร ซึ่งสามารถเติมเงินได้สูงสุดมากถึง 4,000 บาทต่อบัตร 1 ใบ

  อย่างไรก็ตาม เครื่องจำหน่ายตั๋วนี้ไม่ได้ออกแบบให้มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวเครื่อง ดังนั้น หากผู้โดยสารต้องการใบเสร็จรับเงินสามารถติดต่อเติมเงิน หรือเติมเที่ยวได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทุกสถานี

  ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบใหม่นี้ ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว ทั้งหมด 127 เครื่อง ใน 48 สถานี รวมส่วนต่อขยาย ซึ่งในอนาคตเมื่อส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ เปิดถึงสถานีคูคต จะมีเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ เพิ่มอีก 55 เครื่อง ทำให้มีเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 182 เครื่อง จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น