Tuesday, April 23, 2024
More

  เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้า สาย 1551 รพ.จุฬาภรณ์-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

  จากปัญหาการเดินทางของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการมารับการรักษาจากทางสถาบันและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรื่องความไม่สะดวกในการเดินทาง ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก เปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ หมวด 4 สาย 1551 เส้นทาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์-ศูนย์ราชการเฉลิม-พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ

  โดยกรมการขนส่งทางบก ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทางให้บริษัทรถไฟฟ้า เพื่อนำรถโดยสารไฟฟ้าสาย 1551 ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นรถโดยสารไฟฟ้าแห่งแรกในเมืองหลวง


  ทั้งนี้สาย 1551 ระยะทาง 4 กม. จะวิ่งให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-19.00 น. ไปกลับตามเส้นทางจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้ง วัฒนะ ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้ง วัฒนะ 5 กับซอยแจ้งวัฒนะ 7 ผ่าน รพ.จุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 สิ้นสุดถนนแจ้งวัฒนะ ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย โดยเปิดบริการอย่างเป็นทางการและเก็บค่าโดยสาร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

  สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการรถโดยสารประจำทางสาธารณะปรับอากาศ สาย 1551 คือ เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลด อัตรการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุม, เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโดยใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้เชื้อเพลิง และช่วยลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เป็นต้น

  ด้านคุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศสาธารณะประจำทางสาย 1551 ได้แก่ 1. ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่มาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ตัวรถเป็นแบบชั้นเดียว ติดตั้งระบบปรับอากาศ ขนาด 22 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย 2. ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. สามารถวิ่งได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 150-200 กม. ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟ 30 นาที 3. ความยาวตัวรถ 6.8 เมตร ความกว้าง 2.30 เมตร และความสูง 2.90 เมตร 4. ประตูขึ้นรถเป็นแบบอัตโนมัติ มีระบบป้องกันประตูหนีบ และ 5. มีระบบ GPS แสดงข้อมูลตำแหน่งรถแบบ Real Time ผ่าน Mobile Application พร้อมระบบ E-Ticket เป็นต้น

  เบื้องต้นมีรถให้บริการ 3 คัน รถออกทุก 20-30 นาทีต่อคัน ตั้งเป้าผู้โดยสารใช้บริการ 1,000 คนต่อวัน รายได้ 15,000 บาทต่อวัน และอนาคตจะประชาสัมพันธ์ หรือจัดโปรโมชั่น ลดค่าโดยสาร หรือมีสิทธิ์พิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารเข้าถึงและใช้บริการมากขึ้น