Saturday, July 20, 2024
More

  กทม. จัดเตรียมจุดจอดรถ 27 จุด พร้อมจุดบริการ 22 แห่ง สำหรับประชาชนร่วมพระราชพิธีฯ 12 ธ.ค. นี้

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย อาทิ การจัดเก็บผักตบชวา การตกแต่งผ้าระบาย การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในจุดต่างๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน การติดตั้งจอ LED กล้องวงจรปิด (CCTV) ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ และพื้นที่ตั้งอัฒจันทร์ ไฟฟ้าส่องสว่าง เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ พยาบาล และการแจ้งจุดให้บริการห้องน้ำ เป็นต้น

  สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ครั้งนี้ สามารถจอดรถได้ตามจุดที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดเตรียมไว้ให้ รวม 27 จุด สามารถรองรับได้ 26,000 คัน ดังนี้
  1.เมืองทองธานี 2.ฟิวเจอรพาร์ครังสิต 3.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5.สโมสรตำรวจ 6.ลานพุทธมณฑลสาย 4 7.เซ็นทรัลศาลายา 8.เซ็นทรัลพระราม 2 9.วิทยาลัยทองสุข 10.อู่จอดรถบรมราชชนนี 11.โรงเรียนบางมดวิทยา 12.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13.เมกะบางนา 14.อีเกียบางนา 15.ไบเทคบางนา 16.เซ็นทรัลเวสต์เกต 17.สถานีรถไฟฟ้าท่าอิฐบางรักน้อย 18.สำนักงานอัยการสูงสุด 19.ศาลอาญารัชดา 20.อาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าว 21.ลานจอดรถ MRT รัชดา 22.ARL มักกะสัน 23.ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 2 24.ท่าเรือคลองเตย 25.โรงงานยาสูบ 26.SCB สำนักงานใหญ่ และ27.สโมสรกองทัพบก


  นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดรถให้บริการประชาชน รวม 19 เส้นทาง 221 คัน (เฉพาะกิจ 6 เส้นทาง จากจุดจอดรถ 11 เส้นทาง และแทนเรือข้ามฟาก 2 เส้นทาง) โดยรถ Shuttle Bus จะรับประชาชนจากจุดจอดรถมาลงในพื้นที่ 6 โซน จำนวน 9 จุด ได้แก่ จุด 1 มทร.พระนคร จุด 2 ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร) จุด 3 ลานจอดรถกองสลาก จุด 4 สนามหลวง (ฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์) จุด 5 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) จุด 6 แยกท่าเตียน จุด 7 ถนนอรุณอมรินทร์36 (ใต้สะพานพระราม 8) จุด 8 สถานีรถไฟธนบุรี และจุด 9 วัดกัลยาณมิตร

  ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่จะเข้ามารอรับเสด็จฯ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อเข้าพื้นที่ ณ จุดคัดกรองประชาชน จำนวน 19 จุด ได้แก่ 1. มทร.พระนคร 2.ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร) 3.พิพิธบางลำพู 4.ทางเข้า ม.ธรรมศาสตร์ 5.พระแม่ธรณีบีบมวยผม 6.สนามหลวง (ด้าน ม.ธรรมศาสตร์) 7.สนามหลวง (ด้านศาลฎีกา) 8.ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 9.ท่าพระจันทร์ 10.แยกท่าเตียน 11.หน้าวังสราญรมย์ 12.ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) 13.เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 14.ทางเข้าท่ารถไฟ 15.หน้าอุทยานสถานพิมุข 16.ท่าเรือวังหลัง 17.ทางเข้าวัดระฆังโฆสิตาราม 18.ปากซอยวัดอรุณราชวราราม และ 19.วัดกัลยาณมิตร

  ขณะเดียวกัน ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับประชาชน 16 พื้นที่ ดังนี้ 1.มทร.พระนคร จำนวน 1,700 คน 2.ใต้สะพานพระราม 8 จำนวน 300 คน 3.พิพิธบางลำพู จำนวน 200 คน 4.สนามหลวง จำนวน 5,000 คน 5.สวนนาคราภิรมย์ จำนวน 1,500 คน 6.พื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 จำนวน 2,000 คน 7.สวนข้างสะพานพระปิ่นเกล้า จำนวน 400 คน 8.วัดดุสิดารามวรวิหาร จำนวน 200 คน 9.ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ จำนวน 1,380 คน 10.อุทยานสถานพิมุข จำนวน 60 คน 11.วัดระฆังโฆสิตาราม จำนวน 900 คน 12.วัดเครือวัลย์วรวิหาร จำนวน 500 คน 13.วัดอรุณราชวราราม 1,200 คน 14.วัดวงศมูลวิหาร จำนวน 500 คน 15.หอประชุม ทร. จำนวน 1,500 คน และ 16.วัดกัลยาณมิตร จำนวน 2,200 คน

  สำหรับการปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง มีดังนี้
  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ
  2. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  3. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และ ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก
  4. หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย
  5. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา

  ส่วนการแต่งกายสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย สีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน

  นอกจากนั้น กทม. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัดเตรียมจุดบริการอาหาร จำนวน 30 จุด เพื่อรองรับประชาชน ประกอบด้วย 1.วัดราชาธิวาส 2.มทร.พระนคร 3.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.ใต้สะพานพระราม 8 5.วัดสามพระยา 6.สวนสันติชัยปราการ 7.สนามหลวง 8.อาคารสงเคราะห์ทบ. 9.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 10.สวนนาคราภิรมย์ 11.ถ.มหาราช(ท่าช้าง) 12.ท้ายซอยจรัญฯ 52 13.ใต้สะพานพระราม 8 14.ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า 15.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 16.สวนสุขภาพฯ โรงพยาบาลศิริราช 17.ท่าวังหลัง 18.วัดระฆังโฆสิตาราม 19.วัดอมรินทรารามวรวิหาร 20.วัดเครือวัลย์วรวิหาร 21.วัดอรุณราชวราราม 22.วัดกัลยาณมิตร 23.หอประชุมทร. 24.วัดวงศมูลวิหาร 25.วัดมกุฏกษัตริย์ 26.กระทรวงศึกษาธิการ 27.วัดโสมนัส 28.โรงเรียนสตรีวิทยา 29.ป้อมมหากาฬ และ 30.ด้านหลังศาลาว่าการ กทม. รวมถึงได้จัดน้ำดื่มไว้บริการประชาชนบริเวณจุดบริการอาหาร และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งหมด 53 จุด

  ในส่วนของการให้บริการสุขา กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมรถสุขา จำนวน 54 คัน ให้บริการ 22 จุด ดังนี้ 1.วัดราชาธิวาส 2 คัน 2.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ใต้สะพานพระราม 8) 2 คัน 3.วัดสามพระยา 2 คัน 4.วัดเทวราชกุญชร 2 คัน 5.ท่าวาสุกรี 1 คัน 6.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 2 คัน 7.สนามหลวง 9 คัน 8.ม.ธรรมศาสตร์ 2 คัน 9.พระแม่ธรณีบีบมวยผม 2 คัน 10.ลานจอดรถกองสลากเก่า 2 คัน 11.สวนนาคราภิรมย์ 2 คัน 12.ด้านหลังสวนสราญรมย์ 2 คัน 13.ซอยจรัญฯ 52 จำนวน 2 คัน 14.ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) 10 คัน 15.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 2 คัน 16.วัดกัลยาณมิตร 2 คัน 17.หอประชุมกองทัพเรือ 2 คัน 18.ลานคนเมือง 1 คัน 19.ถ.พระสุเมรุ (ข้าง บ.เทเวศวร์ประกันภัย) 1 คัน 20.กระทรวงศึกษาธิการ 2 คัน 21.ลานพลบัพลาฯ 2 คัน และ 22.กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 2 คัน อีกทั้งติดตั้งตู้สุขาให้บริการ 2 จุดๆ ละ 10 ตู้คือ ที่ มทร.พระนคร และวัดอมรินทรารามวรวิหาร รวม 20 ตู้