Sunday, March 3, 2024
More

  รฟม. เร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เส้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า รวมถึงเตรียมการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ คืนให้แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.)

  ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ รฟม. ได้ดำเนินมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้รับจ้างงานโยธาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามแนวถนนเพชรเกษม และถนนจรัญสนิทวงศ์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก


  ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับจ้างฯ ได้ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่สถานีท่าพระ – สถานีหลักสอง อาทิ บริเวณแยกท่าพระ คลองบางกอกใหญ่ คลองราชมนตรี คลองบางหว้า ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เป็นต้น

  หลังจากนี้ ผู้รับจ้างฯ จะล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่สถานีเตาปูน – ท่าพระ ให้ครบทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรุงเทพมหานครต่อไป

  นอกจากนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงานโยธาในโครงการอื่นๆ ล้างทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นประจำทุกๆ 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชมและสังคมเป็นสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชน