Monday, April 22, 2024
More

  กทม. – เทศบาลมหานครโตเกียว เตรียมจัดแข่งขันเก็บขยะ “Bangkok Trash Race SPOGOMI” รอบเกาะรัตนโกสินทร์

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ เทศบาลมหานครโตเกียว (TOKYO METRO GOVERNMENT: TMG) เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันเก็บขยะ “Bangkok Trash Race SPOGOMI” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. รวมถึงกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า กิจกรรมการแข่งขันเก็บขยะ “Bangkok Trash Race SPOGOMI” จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.. 2563 ระหว่างเวลา 05.00 – 10.00 . ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)


  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 10 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.ย่านถนนข้าวสาร 2.ย่านวัดบวรนิเวศน์ 3.ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 4.ย่านราชดำเนินกลางใต้ 5.ย่านลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร 6.ย่านสามแพร่ง 7.ย่านศาลหลักเมือง 8.ย่านวัดสุทัศน์เทพวราราม 9.ย่านวัดราชบพิธ และ 10.ย่านปากคลองตลาด

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 12 – 24 .. 2563 ซึ่งจะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 – 5 คน ไม่กำหนดรูปแบบการแต่งกายในการแข่งขัน ทีมที่เข้าร่วมสามารถออกแบบการแต่งกายได้อย่างสร้างสรรค์ โดย กทม. จะแจ้งข้อมูลเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

  นอกจากนี้ปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันแข่งขัน (1 มี..2563) จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนที่ลานคนเมือง ระหว่างเวลา 05.00 – 06.00 . เพื่อรับหมายเลขทีม และอุปกรณ์แข่งขัน ระยะเวลาแข่งขันเก็บขยะประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งสมาชิกของทีมสามารถช่วยกันหาขยะตามเส้นทาง (ย่าน) ที่กำหนดของตนเองบริเวณใดก็ได้ โดยแยกขยะที่เก็บเป็น 3 ประเภทคือ 1.ขยะทั่วไป 2.ขยะที่สามารถนำมารีไชเคิลได้ และ 3.ขยะอันตรายพร้อมทั้งถ่ายภาพและเช็คอินสถานที่ที่กำหนดแล้วแสดงภาพถ่ายต่อเจ้าหน้าที่ก่อนส่งขยะที่จัดเก็บได้เพื่อคิดคะแนน

  สำหรับเกณฑ์การคิดคะแนน จะคิดจากน้ำหนักขยะที่เก็บได้แยกตามประเภท โดยมีข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้แข่งขัน อาทิ งดวิ่งหรือเดินบนถนน งดคุ้ยขยะจากถังขยะ หรือสร้างขยะโดยเจตนา งดเก็บใบไม้และขยะชิ้นใหญ่ เช่น เศษอิฐ เศษวัสดุก่อสร้าง ระวังของแหลมคม และสัตว์มีพิษระหว่างเก็บขยะ เป็นต้น

  ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันเก็บขยะ “Bangkok Trash Race SPOGOMI” เป็นกิจกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกจากมหานครโตเกียว ในปี 2551 และขยายไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศ อาทิ ประเทศรัสเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น