Thursday, April 25, 2024
More

  ขสมก. เร่งใช้มาตรการลดฝุ่น PM2.5 คุมเข้มตรวจรถโดยสารควันดำทุกรอบ ทุกเที่ยว ทุกคัน ก่อนออกวิ่งให้บริการ

  ขสมก. เร่งดำเนินการตามมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในรถโดยสารประจำทาง ทั้งคุมเข้มควันดำ และเตรียมจัดหารถโดยสารใหม่ที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชน เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

  นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่ง ขสมก. ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว โดยให้ทุกเขตการเดินรถถือปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล


  โดยแบ่งการดำเนินมาตรการเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  1. มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย
  1.1 การตรวจวัดควันดำรถโดยสารทุกรอบ ทุกเที่ยว ทุกคัน ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน โดยห้ามมิให้รถที่มีค่าไอเสียเกิน 35% ออกวิ่งโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งเข้าซ่อมบำรุงโดยทันที
  1.2 ขอความร่วมมือ ให้บริษัทเหมาซ่อมบำรุงรถโดยสาร ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวฉีด ไส้กรองไอเสีย ไส้กรองอากาศ และท่อพักไอเสีย รวมทั้งล้างทำความสะอาดท่อไอเสียของรถโดยสารทุกคันก่อนรอบปกติ เพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย
  1.3 การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2,075 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 15% ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 33% ไฮโดรคาร์บอน 21% และลดฝุ่นละอองได้ 3.7% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลเดิม
  1.4 ล้างทำความสะอาดอู่จอดรถ และรถโดยสาร เพื่อชะล้างฝุ่นละออง
  1.5 มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางมาทำงาน

  2. มาตรการระยะยาว ขสมก. จะจัดหารถโดยสารใหม่ที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้บริการประชาชนเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเปลี่ยนมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดแล้ว ยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้อีกด้วย