Saturday, July 20, 2024
More

  กรมราง – การรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เตรียมขยายผลการใช้น้ำมันดีเซล B10 B20 ในปีนี้

  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า การรถไฟฯ ได้แจ้งว่าขณะนี้มีโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซล (B20) ซึ่งได้ทำการทดลองและเริ่มใช้งานแล้วในเส้นทางสายบ้านแหลมแม่กลอง และใช้น้ำมันดีเซล B10 ในเส้นทางวงเวียนใหญ่มหาชัย โดยปีงบประมาณ 2563 จะทดลองใช้กับรถดีเซลรางรถปรับอากาศ และรถจักรต่างๆ ในเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม


  ทั้งยังมีแผนว่าการจัดซื้อรถประเภทต่างๆ ที่จะจัดซื้อใหม่จะเป็นแบบที่รองรับ B20 ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้า

  สำหรับการพิจารณาติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) เพื่อกรองปริมาณฝุ่นที่ออกมาจากท่อไอเสีย ที่จะนำมาติดตั้งกับรถจักร การรถไฟฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัทเครื่องยนต์รถจักรเมื่อวันที่ 3 .. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์รับไปพิจารณาถึงผลกระทบ และข้อจำกัดเรื่องเขตโครงสร้างเนื่องจากเครื่อง DPF มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ รวมถึงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการติดตั้ง DPF โดยจะมีการประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้งภายในเดือน มี.. 2563 จากนั้นให้การรถไฟฯ สรุปรายละเอียดรายงานต่อ ขร. และกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อทราบต่อไป

  นอกจากนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้คำแนะนำให้การรถไฟฯ เร่งดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจวัดควันดำ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องวัดควันดำเพื่อใช้ตรวจวัดก่อนนำรถจักรและรถดีเซลรางมาให้บริการ และให้เพิ่มความเข้มข้นในการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งให้ประสานกับ ปตท. และผู้ผลิตเครื่องยนต์รถจักร ในการสนับสนุนการทดลองใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B20 รวมถึงให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) สำหรับการทดลองใช้น้ำมันดีเซลB20 และแผนการติดตั้งถังเชื้อเพลิงทั่วประเทศเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

  ในส่วนของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในระบบขนส่งทางราง ขร. ได้กำชับให้การรถไฟฯ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสที่ห้องโถงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และบนขบวนรถไฟ ตั้งเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่หน้าเคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากรตั้งโต๊ะบริการตรวจสุขภาพและวัดไข้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สถานีกรุงเทพ รวมถึงทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณเบาะที่นั่ง ราวจับจุดสัมผัสร่วม อ่างล้างหน้า ห้องสุขา

  รวมถึงให้ความสำคัญในการประสานเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศที่สถานีปาดังเบซาร์ และสถานีหนองคาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟ