Thursday, June 23, 2022
More

    เปิดใช้สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ เส้นทางรถไฟสายเหนือ-อีสาน

    นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา รฟท.ได้เปิดใช้สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟลำดับที่ 446 อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง ระยะทางรวมประมาณ 106 กิโลเมตร


    สำหรับ สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ กม.162+811.00 ระหว่างสถานีบุใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย และสถานีหนองบัว จังหวัดสระบุรี ใช้อักษรย่อ “บญ.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Ban Phai Na Bun Junction” อักษรย่อ “BPB” รหัสสถานี 3122 สถานีแห่งจะใช้เป็นสถานี chord line (เส้นทางเลี่ยงเมือง) เป็นการเชื่อมต่อเส้นทางเดินรถของขบวนรถสินค้าจากสายเหนือไปยังสายตะวันออก จากเดิมที่ขบวนรถต้องทำขบวนเข้าสถานีชุมทางแก่งคอย เพื่อทำการสับเปลี่ยนหัวรถจักรจากด้านที่วิ่งมาจากสายเหนือมุ่งหน้าไปยังสายตะวันออกเฉียงเหนือให้ไปอยู่ด้านที่วิ่งไปทางสายตะวันออก จึงทำให้ขบวนรถเกิดความล่าช้า

    เมื่อเปิดใช้สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ จะช่วยให้ขบวนรถสินค้าจากสายเหนือตรงไปสายตะวันออก ไปยังท่าเรือแหลมฉบังได้โดยไม่ต้องเข้าไปสับเปลี่ยนหัวรถจักรที่สถานีชุมทางแก่งคอย ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างจังหวัดต่าง ๆ อีกทั้ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ขนส่ง (Modal Shift) ไปสู่ระบบรางและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอีกด้วย