Tuesday, July 16, 2024
More

  โครงการสร้างพระปกเกล้าสกายพาร์ค ขยายเวลาร่วมตั้งชื่อสะพานถึง 30 มี.ค.63

  กทม. เผยความคืบหน้าโครงการสร้างพระปกเกล้าสกายพาร์ค ระบุผลงานโดยรวมมีความคืบหน้าแล้ว 68% คาดการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์จะแล้วเสร็จในปลายเดือน เม.ย.63 ทันตามกำหนด และพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้บริการก่อนวันที่ 15 พ.ค.63 ขณะเดียวกันได้ประกาศขยายเวลาให้คนกรุงร่วมตั้งชื่อสะพานถึง 30 มี.ค.63

  นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตคลองสาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้า เขตพระนคร


  โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือโครงการปรับปรุงสะพานพระปกเกล้าสกายพาร์ค โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการในการดำเนินการ ปัจจุบันผลงานโดยรวมทำได้ร้อยละ 68 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 90 ซึ่งเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง งานพื้นกรวดล้าง งานวางดิน งานปลูกต้นไม้ งานราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิง

  ซึ่งส่วนของระบบสาธารณูปโภค เช่น งานระบบรดน้ำ (เดินท่อประปาและสุขาภิบาล) งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า งานทาสี เก็บงาน ทำความสะอาดนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย โดยวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาได้ประสานผู้รับเหมาให้ปรับแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงประสานเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินขึ้น – ลง ทั้ง 2 ฝั่ง คือเขตพระนครและเขตคลองสานให้มีความเหมาะสม

  คาดว่าการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์จะแล้วเสร็จในปลายเดือน เมษายน 2563 ทันตามกำหนดและพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้บริการก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้

  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาให้ประชาชนร่วมประกวดตั้งชื่อสะพานพระปกเกล้าสกายพาร์ค ที่สื่อความหมายชัดเจน และแสดงอัตลักษณ์ของสะพานดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ขยายเวลาเป็น 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตั้งชื่อได้มากขึ้น โดยมีรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ http://cpd.bangkok.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2354 1279-80

  อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือโครงการปรับปรุงสะพานพระปกเกล้าสกายพาร์ค เป็นโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลิน มีความยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร มีระยะห่างจากช่องทางเดินรถ สะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง 0.80 เมตร ความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9 เมตร เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกจะอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 เมตร ที่ปลายสะพาน และระดับเท่ากันที่กลางสะพาน ส่วนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาเข้าจะมีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี

  ส่วนปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และ มีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร ส่วนปลายสะพานฝั่งธนบุรีเป็น โครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มี.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน เริ่มจากปลายสะพานฝั่งพระนครเหนือสวนสมเด็จพระปกเกล้า เขตพระนคร ถึงปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน ระยะทางประมาณ 280 เมตร

  ซึ่งกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และทางจักรยาน เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านกะดีจีน – คลองสาน