Thursday, December 8, 2022
More

  งดจัดสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมขอความร่วมมือจากเอกชนร่วมงดจัด

  นางจินดารัตน์ ชโยธิน นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต และ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการประชุมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิค-19 ) รวมถึงการงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

  ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) กรุงเทพมหานครจึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งงดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อแห่ไปตามเส้นทางต่างๆ ให้ประชาชนสรงน้ำ


  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดงานสงกรานต์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วย หรือผู้มีเชื้อดังกล่าวไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ซึ่งน้ำ และความชื้นจากการเล่นสาดน้ำ จะเป็นตัวนำเชื้อ และเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

  อย่างไรก็ดี สำหรับภาคเอกชนที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์ ขอให้ทบทวนให้รอบคอบ เนื่องจากหากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง และหากยังคงยืนยันที่จะจัดงานผู้จัดจะต้องเตรียมมาตรการป้องกันให้รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้เข้าไปร่วมงาน

  ด้านนางจินดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชะลอการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงานโดยเฉพาะการศึกษาดูงานต่างประเทศให้งดเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

  โดยในวันที่ 10 มี.ค. 2563 กรุงเทพมหานครจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมทั้งภายในศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) รวมทั้งกำชับให้สำนักงานเขตต่างๆ หมั่นทำความสะอาดสถานที่ และของใช้ร่วมกันของประชาชน อาทิ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง ราวบันได ราวจับสะพานลอย เป็นต้น

  ขณะเดียวกัน นางสาวอรพินทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานคร โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ซึ่งอาจสัมผัสเชื้อโรคจากขยะ หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงมอบหมายให้สำนักอนามัยประสานสำนักงานเขตต่างๆ แจกหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งงดให้บริการอาคารกีฬาเวสน์ 1 และ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกง่ายต่อการแพร่เชื้อ

  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดสนามหลวง 2 ตลาดนัดมีนบุรี เป็นต้น โดยจะลดค่าเช่าแผงค้า ซึ่งจะหารือช่วงเวลาและราคาอีกครั้ง รวมทั้งให้สำนักงาน สถานธนานุบาล กทม. พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่นำทรัพย์ไปฝากไว้ในสถานธนานุบาล เช่น มาตรการยืดระยะเวลายึดทรัพย์ที่นำไปฝากไว้ด้วย