Tuesday, December 6, 2022
More

  ลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อม หน้าห้างเมญ่า แลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่ของคนเชียงใหม่

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้ กรมทางหลวง เร่งแก้ไขปัญหาการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจร และลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อมบริเวณลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์กองบิน 41 บริเวณแยกรินค ำและลานหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว

  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อม ความยาว 128 เมตร (พื้นที่ประมาณ 950 ตร..) บริเวณลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดประชุมชี้แจงโครงการ และรับฟังความคิดเห็นทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนและยังคงความสวยงาม


  นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้ทำการออกแบบ และมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางจากสำนักสำรวจและออกแบบ รวมทั้งวิเคราะห์การจราจรของทางแยกร่วมด้วย

  การก่อสร้างลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อมบนที่ดินของกรมทางหลวงดังกล่าว มีการปรับลดระดับความสูงให้ใกล้เคียงกับระดับทางเท้า เพื่อให้ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และสร้างความชัดเจนระหว่างพื้นที่ลานกิจกรรมฯ กับพื้นที่ของเอกชน เพื่อลดปัญหาการรุกล้ำและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  กรมทางหลวงปรับปรุงพื้นที่ลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า เป็นลานกิจกรรมสาธารณะและสวนหย่อม ตามความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น สวยงามและมีทางเท้าที่ปลอดภัยเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกนายสราวุธ กล่าว

  นอกจากนี้นายสราวุธกล่าวด้วยว่ากรมทางหลวงยังมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณแยกรินคำถึงวัดเจ็ดยอดให้เป็นทางเท้าและทางจักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามร่มรื่นรวมทั้งสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่ม

  โดยขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการสำรวจ และออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นภายในเดือนพฤษภาคมจะเสนอของบประมาณก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2563