Thursday, December 1, 2022
More

  เช็กลิสต์สถานพยาบาลที่เปิดให้ตรวจโควิด-19 ในเขตกทม. และปริมณฑล

  หลังมีกระแสเรื่องราคาที่แสนแพงในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ มาให้แบบครบๆ ไปเลย

  ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคได้ออกเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ฟรี โดยมีเงื่อนไขดังนี้


  – มีไข้สูง 37 องศาขึ้นไป

  – มีอาการไอ, เจ็บคอ, ติดต่อกันมานานกว่า 1 สัปดาห์

  – หายใจลำบาก หอบ เหนื่อยง่าย

  – มีภาวะปอดบวม หรือปอดอักเสบ

  – มีประวัติเคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  – ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย หรือเคยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อ

  โดยรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีดังนี้

  1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 3,000-6,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-256-5487

  2. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 9,900 บาท

  – เบอร์โทร 02-419-1000

  3.โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 8,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-998-9999

  4.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-271-4454

  5.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-514-4140-9

  6.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-363-2000

  7.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-577-8111

  8.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เกษตร

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-150-0900

  9.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พระประแดง

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-818-9000

  10.สถาบันบำราศนราดูร

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 2,500 บาท

  – เบอร์โทร 02-951-1171

  11.โรงพยาบาลรามาธิบดี

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-201-1000

  12.โรงพยาบาลราชวิถี

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 3,000-6,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-354-8108

  13.โรงพยาบาลพระราม 9

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 8,000-10,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-202-9999

  14.โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 7,500 บาท

  – เบอร์โทร 02-265-7777

  15.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 5,000-10,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-625-9000

  16.โรงพยาบาลพญาไทย 2

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 6,100 บาท

  – เบอร์โทร 02-617-2144

  17.โรงพยาบาลพญาไทย 3

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 6,100 บาท

  – เบอร์โทร 02-467-1111

  18. โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล

  – ค่าตรวจสำหรับผู้ไม่อยู่เงื่อนไขการตรวจฟรี 7,900-10,000 บาท

  – เบอร์โทร 02-109-9111

  .

  Writer : Thamonton Jang