Friday, December 1, 2023
More

  ผู้ว่าฯกทม. เผยผู้ที่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ 90% มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

  พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไลฟ์ผ่านเพจเฟชบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน เพื่อพูดคุยกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง COVID-19 โดยระบุใจความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องตามที่ กทม. ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ กทม. ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง

  อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวทำให้หลายคนคิดอยากจะเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ที่หมอชิตของเมื่อวานนี้ แต่เมื่อมาดูตัวเลขจำนวนผู้เดินทางจาก บขส. แล้ว พบว่า 3 วันที่ผ่านมา มีผู้เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากปกติเพียง 10% เท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้ 90% เป็นพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องรีบเดินทางเนื่องจากจะมีการปิดด่านในวันนี้


  พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังได้ขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า แม้ว่าจะไม่มีอำนาจสั่งไม่ให้ท่านเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานคร แต่ทุกๆ ท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่เอกสารประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อประกาศแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนี้

  1.ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

  1.1 หากท่านยังไม่มีเชื้อในร่างกาย ท่านอาจได้รับเชื้อระหว่างการเดินทาง

  1.2 หากท่านมีเชื้อในร่ายกายเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจหายเองได้ การเดินทางอาจเป็นการเพิ่มเชื้อในร่างกาย และทำให้มีอาการหนักขึ้น

  1.3 หากท่านมีเชื้อในร่างกาย ท่านจะเป็นพาหะ และนำพาเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทาง รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของท่าน ซึ่งอาจเป็นผู้สูงอายุและเด๊ก

  2.ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัยหมั่นทำความสะอาดที่พัก พื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา ดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้าน

  3.ขอความร่วมมือสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ทำงานจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและบุคลากร เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้านและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล

  4.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปยังสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยพักสังเกตอาการในที่พักอาศัยโดยป้องกันตนเองตามคำแนะนำสำหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์

  5.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1 – 2 เมตร จากผู้อื่น

  6.ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนาอบรม งานแสดงสินค้า อีเวนท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด

  7.ขอความร่วมมือขนส่งมวลชนทุกประเภทลดความแออัดของผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการ เช่น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดให้มีการเว้นระยะห้างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตรจากผู้อื่น เพิ่มจำนวนเที่ยวการให้บริการ ทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดให้มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และการจัดการขยะ โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย