Thursday, April 25, 2024
More

  รถไฟฟ้า BTS MRT และ Airport Rail Link พร้อมใจออกมาตรการ Social distancing

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้รถไฟฟ้า BTS MRT และ Airport Rail Link ออกมาตรการ Social distancing เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

  สำหรับรถไฟฟ้า BTS ได้เพิ่มมาตรการ การจัดระยะห่างระหว่างแถว เพื่อให้ผู้โดยสาร เพิ่มระยะห่างระหว่างสังคม (Social Distancing) ในระยะห่าง 1.5 เมตร ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดยจัดระยะห่างระหว่างแถว ดังนี้


  – บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว

  – บริเวณหน้าเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

  – บริเวณบนชานชาลา

  นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า และตลอดเวลาที่ใช้บริการ ซึ่งบีทีเอสได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในทุกสถานี และสำรองไว้เพียงพอในการให้บริการผู้โดยสารทุกท่าน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการ สามารถสอบถามได้ที่ @btsskytrain หรือคลิก http://bit.ly/2TUzZXH

  ในส่วนของรถไฟฟ้า MRT การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย จึงได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม

  โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 บริเวณดังนี้

  หน้าห้องออกบัตรโดยสาร

  หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร

  บริเวณชั้นชานชาลา ระหว่างยืนรอรถไฟฟ้า

  ลิฟต์โดยสาร

  อย่างไรก็ตาม รฟม. และ BEM ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่ง รฟม. มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

  ด้านรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร... จำกัด เปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการใช้บริการนั้น ล่าสุดได้เพิ่มการรณรงค์ Social Distancing การสร้างระยะห่าง และลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็นในระบบรถไฟฟ้า เพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือผู้โดยสาร ดังนี้

  ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านเว้นระยะห่าง 2 เมตร ขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ

  ขอความร่วมมือผู้โดยสารยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน

  ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า

  ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสแทนการใช้เหรียญโดยสาร

  ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับการรณรงค์ดังกล่าว ทั้งการกำหนดจุดยืนบริเวณต่างๆ ทั้งจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร จุดตรวจอุณหภูมิ หรือจุดยืนในลิฟต์ รวมทั้งจัดพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าให้แก่ สมาคม ชมรม หรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจตั้งบูธจำหน่ายหน้ากากผ้าในราคายุติธรรม รวมทั้งมียโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วนวันจันทร์ศุกร์ สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป ( Adult Card ) ที่จะเริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้อีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th, www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link