Wednesday, April 24, 2024
More

  เผยเมนูยอดนิยมสั่งอาหารออนไลน์ช่วงแพร่ระบาด COVID-19

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลสำรวจการใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า Fast Food เช่น ไก่ทอด เบอร์เกอร์ พิซซ่า เป็นอาหารยอดนิยมที่ทุก Gen สั่งมากกว่าร้อยละ 61.06 รองลงมาคือ อาหารตามสั่งร้อยละ 47.04 และก๋วยเตี๋ยว/อาหารประเภทเส้นร้อยละ 40.50

  จากการสำรวจครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 376 คน เป็นผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ถึงร้อยละ 85 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 19-38 ปี) ใช้บริการมากที่สุดถึงร้อยละ 51.09 รองลงมาคือกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี), กลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) และกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี)


  สำหรับช่วงเวลาที่คนสั่งอาหารมากสุด คือ ช่วงมื้อกลางวัน (11.00 – 13.00 .) ร้อยละ 42.06 รองลงมาคือมื้อเย็น (17.00 – 20.00 .) ร้อยละ 39.88 และมื้อบ่าย (14.00 – 16.00 .) ร้อยละ 14.02

  ส่วนเหตุผลที่ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์  โดย  3 อันดับแรก คือ ไม่อยากจะเดินทางไปนั่งกินที่ร้านเองมากถึงร้อยละ 80.37 ตามด้วยไม่อยากเสียเวลาไปนั่งต่อคิวถึงร้อยละ  57.63 และส่วนลดใน  Application ร้อยละ47.04

  สำหรับแพลตฟอร์มในการเลือกใช้สั่งอาหารมากสุด คือ Application ร้อยละ 88.47  ไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Foodpanda และ Get Food รองลงมาเป็น Platform ของร้านอาหารโดยตรง ร้อยละ 62.93 เช่น  Website หรือ  Application โดยตรงของร้าน และการเลือกสั่งผ่าน Inbox หรือ Direct Message ของร้านใน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Instagram ถึงร้อยละ 13.08