Monday, April 22, 2024
More

    รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มรถเสริมช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ตามมาตรการ Social Distancing

    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย

    ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร ระหว่างผู้โดยสาร


    เพื่อเป็นการความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร รฟม. และ BEM จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าในพื้นที่โซนในเมือง เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ รฟม. มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน