Saturday, July 20, 2024
More

  เช็ก 15 เส้นทางระหว่างประเทศ บขส. ประกาศหยุดเดินรถชั่วคราว

  โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาล สปป.ลาว และกัมพูชา ได้ประกาศกำหนดมาตรการเข้าเมือง โดยปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว ประกอบด้วย เส้นทางประเทศไทย – สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง และเส้นทางประเทศไทย – กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค. 2563) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  เส้นทางการเดินรถ ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
  เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์
  เส้นทางสายที่ 3 อุบลราชธานี – ปากเซ
  เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
  เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
  เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
  เส้นทางสายที่ 7 นครพนม – ท่าแขก
  เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
  เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง
  เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ – ปากเซ
  เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว
  เส้นทางสายที่ 14 จังหวัดเลย – แขวงไชยะบุรี – หลวงพระบาง
  เส้นทางสายที่ 15 จังหวัดน่าน – หลวงพระบาง


  เส้นทางการเดินรถ ประเทศไทย – ประเทศกัมพูชา

  เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ
  เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พนมเปญ

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป