Thursday, June 23, 2022
More

    กระทรวงพาณิชย์ออกราชกิจจาฯ ให้ไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุม ห้ามส่งออก 7 วัน

    วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของโควิด-19 โดยพบว่าวัตุดิบหลักชนิดหนึ่งที่อยู่ในการจัดสรรที่น่าเป็นห่วงอย่างไข่ไก่ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่า ทำให้ตอนนี้ไข่ไก่มีการขาดตลาดในบางช่วงนั้น ล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกราชกิจจาฯ ที่กำหนดให้ไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุมแล้ว เพื่อให้ไข่ไก่มีปริมาณเพียงต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และผู้บริโภคจะได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา โดยรายละเอียดที่น่าสนใจจากประกาศที่ออกมามีดังนี้

    ห้ามส่งออกไข่ไก่ไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 7 วัน และจะมีการขยายเวลาออกไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


    อีกทั้งทางกระทรวงยังมีการกำหนดราคาไข่ไก่สำหรับจำหน่ายให้ผู้บริโภคภายในประเทศอยู่ที่ใบละ 3.30-3.50 บาทโดยเฉลี่ย และหากมีการพบการค้ากินกำไรเกินควร ผู้ค้าจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    โดยทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ยังได้กล่าวว่า “ต้องขอความร่วมมือ เพราะว่าขณะนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนเป็นทุกข์มากพออยู่แล้ว หากมีการค้ากำไรเกินควรก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ ซึ่งไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้น และหากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสที่ไหนก็ขอให้แจ้งมาที่เบอร์ 1569 รวมทั้งสายตรวจของกระทรวงพาณิชย์และสายตรวจของหน่วยงานป้องกันปราบปรามการกักตุนสินค้าและค้ากำไรเกินควรได้เลย และมีการให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกไปช่วยกันตรวจตราดำเนินการเพิ่มเติมด้วย”