Monday, June 17, 2024
More

  โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในไทยปี 63 คาดมีมูลค่าสูงถึง 2.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13%

  สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ร่วมกับ คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยชั้นนำ สำรวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งในรายงานการวิจัยล่าสุดได้เก็บข้อมูลเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2562 และการคาดการณ์เม็ดเงินในปี 2563 จาก 38 เอเจนซี่ โดยแบ่งเป็น 57 ประเภทอุตสาหกรรม และ 14 ประเภทสื่อดิจิทัล

  ดร.อาภาภัทร บุณรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การใช้งบโฆษณาดิจิทัลในปี 2562 เดิมคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 2 หมื่นล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโต 19% แต่การเติบโตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยขยายตัวได้ 16% หรือมีมูลค่า 1.96 หมื่นล้านบาท และอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 และ 2560 ที่ขยายตัวปีละ 30%


  โดยอัตราการเติบโตในปี 2562 ตั้งแต่ไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3 เป็นไปตามเป้าหมาย แต่พอไตรมาส 4 เริ่มได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการชะลอการใช้งบโฆษณา โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ และสินค้าลักซัวรี รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์

  ขณะที่การคาดการณ์การใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2563 อาจจะมีมูลค่าสูงถึง 22,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% โดยกลุ่มหลักที่มีการใช้เม็ดเงินสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 3,031 ล้านบาท กลุ่มสกินแคร์ 2,028 ล้านบาท กลุ่มการสื่อสาร 1,969 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจธนาคาร 1,398 ล้านบาท และกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 1,335 ล้านบาท ซึ่งจะเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ลงเงินในการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2563

  ซึ่งยังเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของสื่อโฆษณาสื่อดิจิทัลในปีนี้ แม้โควิด-19 จะมีผลกับอัตราการเติบโตและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือยาวนานกว่าที่คิดไว้ โดยทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผู้บริโภคใช้เวลาบนออนไลน์มากขึ้น รวมถึงใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง

  ทางด้าน นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 มีผลอย่างมากต่อเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างออกไป เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภคคาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก ขณะที่กลุ่มของรถยนต์ อสังหาริทรัพย์ และการบริการต่างๆ จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์นี้ ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลไปที่โลกออนไลน์มากขึ้น เช่น มีการลงทุนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากขึ้น ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีการลงทุนใน performance marketing มากขึ้นด้วยเช่นกัน

  เมื่อเทียบเม็ดเงินการลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลจากปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมการสื่อสารจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลสูงเป็นอันดับที่ 3 ถูกคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มเม็ดเงินถึง 32% ในปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มีการคาดการ์ว่าเม็ดเงินจะโตขึ้นถึง 20%

  ทั้งนี้แพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Facebook และ YouTube ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล และ คันทาร์ คาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มต่อไปนี้จะมีการเติบโตค่อนข้างมากในปี 2563 ได้แก่ Instagram 24%, Twitter 28% และ Instant Messaging 71% ขณะที่ Facebook YouTube creative และ display จะมีการลงทุนคิดเป็นสัดส่วน 61% ของเงินลงทุนในโฆษณาทั้งหมดในปี 2562