Sunday, July 14, 2024
More

    “COVID-19 เอาชีวิตของฉันคืนมา” อนิเมชันปกป้องโลก จากวายร้าย COVID-19

    Play Digital ร่วมกับเพจ Sherstock Holmes จัดทำ Animation เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มแพทย์ ผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เพื่อแบ่งปันความรู้ในการป้องกัน และลดการแพร่บาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์


    ซึ่งเนื้อหาได้อธิบายตั้งแต่อาการเมื่อได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าสู่ร่างกาย ไปจนถึงการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน ได้แก่ การใช้มาตรการ Social Distancing อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ การล้างมือด้วยสบู่ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ และป้องกันช่องทางการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ทั้งตา จมูก ปาก

    โดยนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ ในรูปแบบการ์ตูน Animation โดยให้ไวรัส COVID-19 เป็นเสมือนวายร้ายที่มาโจมตีโลก และให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นฮีโร่ที่คอยต่อสู้กับศัตรูเหล่านั้น และให้มนุษยชาติเป็นสหายร่วมรบ ที่สามารถทำได้โดยการป้องกันเชื้อ และช่วยลดการแพร่ระบาด โดยสามารถเริ่มได้ที่ตัวเอง ซึ่งถ้าพร้อมใจกันสู้ ก็จะยุติสงครามครั้งนี้ได้