Tuesday, August 3, 2021
More

    กรุงไทยร่วมแสดงพลังเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19

    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง ธนาคารกรุงไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสสังคมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19


    ทั้งนี้ ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนโลโก้บนเฟซบุ๊ก Krungthai Care โดยการเขียนคำว่า “ก  รุ  ง  ไ  ท  ย” แบบเว้นช่องไฟห่างกัน พร้อมใส่แท็กไลน์ “ขอบคุณที่ ห่  า  ง  กัน #SocialDistancing”  รวมถึงออกแบบกรอบรูปหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นรูปหน้ากากอนามัย และเขียนคำขวัญว่า “ก รุ ง ไ ท ย ขอบคุณที่ ห่ า ง กัน #SocialDistancing” และขอเชิญชวนชาวโซเชียลออนไลน์ ร่วมแสดงพลังเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อห่างไกลการแพร่ระบาด ด้วยการเปลี่ยนภาพหน้าโปรไฟล์บนเฟซบุ๊ก โดยคลิกไปที่ลิงก์ www.facebook.com/profilepicframes

    ธนาคารกรุงไทยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยและขอส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน