Sunday, June 11, 2023
More
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  ครม. แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยถึงมือประชาชน 11 เม.ย.

  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 65 ล้านบาท แก่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิตหน้ากากผ้า และแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ผลิตหน้ากากสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19


  โดยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะทำการร่วมมือกับภาคเอกชน ในการคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีคุณลักษณะผ้าและหน้ากากผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี ซักแล้วใช้ซ้ำได้ ทันต่อสถานการณ์เร่งด่วนในขณะนี้

  โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1,000,000 ล้านชิ้น ให้ถึงมือประชาชนภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ โดยทำการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3,050,000 ครัวเรือน รวมจำนวน 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คน ต่อ 1 ชิ้น โดยครัวเรือนที่จะได้รับหน้ากากเป็นลำดับแรก จะเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจะจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ จนเขตสุดท้ายไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนี้

  ส่วนที่เหลือจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่นจังหวัดนนทบุรี สมุทนปราการ จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นต้น ตลอดจนพนักงานที่มีความเสี่ยงเช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นต้น

  อีกทั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยังได้กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ทุกหลังคาเรือนจะได้รับหน้ากากผ้าถึงมือจริง ซึ่งหากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ สามารถเช็กผ่านเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุ หรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย