Thursday, April 25, 2024
More

  สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการลดค่าเช่า 100%

  สำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ของจุฬาฯ ไม่ว่าจะเป็น โครงการสยามสแควร์, สยามสแควร์วัน, จตุรัสจามจุรี, สวน-สามย่าน ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์กรุงเทพฯ ที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรายละเอียดต่างๆ ของมาตรการทั้งหมดมีดังนี้


  มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการยกเว้นค่าเช่า และค่าบริการ 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

  มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือคู่ค้า โดยเน้นนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน Outsource เพื่อให้ความมั่นใจไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน Outsource โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปฎิบัติงานของพนักงาน Outsource

  มาตรการที่ 3 การช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ด้วย 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย

  3.1 โครงการจัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย คณะแพทย์ศาสตร์ และโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน เพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเริ่มดีขึ้น และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวัน และช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังมีการติดตามดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสามารถกลับมามีชีวิตปกติได้

  3.2 โครงการแจกแอลกอฮอล์สเปรย์ ด้วยการร่วมกับบ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ แจกแอลกอฮอล์สเปรย์ฟรีให้กับผู้เช่าในพื้นที่สวนหลวง สามย่าน

  อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ของทางจุฬาก็ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เรื่อยมา อาทิเช่นการออกชุดตรวจโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งอย่างน้อยๆ ในวิกฤตที่มืดมนไปทุกทางนี้ ก็ยังได้เห็นว่าหลายๆ องค์กรในบ้านเรานั้น มีประสิทธิภาพ และความสามารถไม่เบาเลยทีเดียว