Monday, June 24, 2024
More

  การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์หลายสายรับเคอร์ฟิว

  หลังพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22:00-04:00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทำให้เพื่อเป็นการตอบรับกับมาตรการดังกล่าวทางรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 นี้เป็นต้นไป โดยเส้นทางขบวนรถที่งดเดินในแต่ละวันมีดังนี้


  วันที่ 3 เมษายน 2563

  1. สายเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป – กลับ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)
  – ขบวนรถด่วนที่ 51/52 (กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 107/108 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 109 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 ขบวน (ไป – กลับ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถด่วนที่ 67/68 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 139/140 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 141/142 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)
  – ขบวนรถด่วนที่ 77/78 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 133/134 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ)

  3. สายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป – กลับ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ) งดเดินขบวนรถ

  วันที่ 4 เมษายน 2563

  1. สายเหนือ จำนวน 1 ขบวน (ไป – กลับ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 102 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป – กลับ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)
  – ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

  3. ขบวนรถชานเมือง สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ จำนวน 22 ขบวน

  4. ขบวนรถท้องถิ่น แม่กลอง – บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน (งดทุกขบวน)

  วันที่ 5 เมษายน 2563

  1. ขบวนรถชานเมืองสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ)

  2. ขบวนรถธรรมดาสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

  3. ขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 ขบวน (ไป-กลับ)

  วันที่ 7 เมษายน 2563

  1. สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 7/8 (กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ขบวน (ไป-กลับ)
  – ขบวนรถด่วนที่ 71/72 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  – ขบวนรถด่วนที่ 75/76 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ)

  3. สายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)
  – ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/40 (กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ)

  4. ขบวนรถชานเมืองสายใต้และตะวันออก จำนวน 10 ขบวน (ไป-กลับ)

  5. ขบวนรถธรรมดาสายใต้และตะวันออก จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ)

  6. ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

  7. ขบวนรถรวมสายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

  โดยการรถไฟฯ พิจารณาปรับลดการเดินขบวนรถตามสถานการณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรการเคอร์ฟิวล่าสุดของรัฐบาล ซึ่งประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารสถานีรถไฟในขบวนที่ทำการงดการเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินแบบเต็มจำนวนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง