Saturday, December 2, 2023
More

  สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 การก่อสร้างเฟส 1 คืบหน้าแล้ว 95% คาดเสร็จสมบูรณ์ในปี 66

  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 98 ล้านบาทเศษ


  ผลการดำเนินงานโครงการฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 หลัง ลานจอดรถ ป้ายโครงการ ถนนบริเวณโครงการ ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง สุขาภิบาล ถังเก็บน้ำ อาคารปั้มน้ำ งานสถาปัตยกรรมและงานขุดคลองน้ำเลข๙ โดยรวมมีผลการดำเนินการประมาณ 95% คาดว่าทุกอย่างในงานก่อสร้างเฟส 1 จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยประมาณสิ้นเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตามแผนงานและงบประมาณจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 735,539,699 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อขยายผลของโครงการ “พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ” โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  โดยมีแนวคิดในการนำพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านเสม็ดงาม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 518 ไร่ มาทำประโยชน์เพื่อสังคม และอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ซึ่งสวนพฤกษาศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 แห่งนี้ จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของโลกที่รวบรวม และจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลก อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว