Sunday, May 26, 2024
More

  พัทยาประกาศปิดเมือง 9 เม.ย. 63 และปิดถนนเข้า-ออก เหลือจุดตรวจคัดกรอง 5 จุด

  จากรายงานข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 พบว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย ซึ่งสูงที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนั้น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยมติหนึ่งที่ได้รับการเห็นชอบในที่ประชุมคือการสั่งปิดเมืองพัทยาตั้งแต่เวลา 14:00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2563 นี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


  โดยมีการปิดถนนเข้า-ออก เมืองพัทยาให้เหลือเพียง 5 จุด พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างเมืองอย่างเข้มงวด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มากที่สุด ซึ่งกำหนดให้คนที่จะเข้าออกตัวเมืองพัทยาได้นั้นต้องเป็นคนที่อยู่อาศัย มีภูมิลำเนา คนที่ต้องทำงาน และมีเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

  ซึ่งเส้นทางตั้งจุดคัดกรองทั้ง 5 แห่งมีดังนี้
  1. ซอยชัยพรวิถี (บริเวณหน้าร้านตำหลาย)
  2. ถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ตอน 5 (หน้าตำรวจทางหลวง)
  3. ซอยพรประภานิมิตร (หน้าร้านแม่ปลาเผา)
  4. ซอยชัยพฤกษ์ (ก่อนถึงแยกทางรถไฟ หน้าร้านกาแฟ)
  5. ถนนสุขุมวิท ก่อนถึงสำนักอัยการ (ใต้สะพานลอยหน้าวัดนาจอมเทียน)

  และถนนเข้าออกพัทยาเส้นอื่นๆ จะถูกปิด และบังคับเบี่ยงไปเข้าจุดคัดกรองแทน ซึ่งบุคคลที่จะเข้า-ออกนั้นจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีการลงนามจากหัวหน้างานเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ หรือบุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นในประกาศ หากมีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทาง สามารถขออนุญาตได้ที่อำเภอทุกอำเภอ แต่หากมีการเดินทางหลายจุดในคราวเดียว ให้เข้ามาขอที่จังหวัด และยังมีการกำหนดให้บุคคลที่จะออกจากเคหะสถานในพื้นที่พัทยา ต้องสวนหน้ากากอนามัยทุกคน มีการปรับเปลี่ยนคำสั่งปิดตลาดนัด (ตลาดประเภทสอง) ซึ่งมีเงื่อนไขยกเว้นให้ตลาดบางแห่งกลับมาเปิดได้ เพื่อลดความแออัดของตลาดที่ยังเปิดอยู่จนกลายเป็นจุดเสี่ยงในช่วงเคอร์ฟิว ทั้งนี้มติต่างๆ และมาตรการทั้งหมดที่ได้รับการเห็นชอบในที่ประชุมครั้งนี้ จะทำการออกหนังสือสั่งการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด