Thursday, June 20, 2024
More

  ยอดผู้โดยสารบีทีเอสในเดือนมี.ค.63 ต่ำสุด 11.7 ล้านเที่ยว ลดลง 45.2% จากปีก่อน

  เผยสถิติยอดผู้ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยไตรมาสแรกลดลงกว่า 17.5% หนักสุดในเดือนมีนาคม 2563 ลดลงถึง 45.2%

  ยอดผู้ใช้บีทีเอสลดฮวบในเดือนมี..63

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยอดผู้ใช้ในไตรมาสแรกปีนี้ ลดลง 17.5% โดยเฉพาะในเดือนมี.. ลดลงถึง 45.2%


  เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ตามมา อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสในสถานการณ์นี้ลดลง

  โดยในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้โดยสาร 11.7 ล้านเที่ยว ลดลงถึง 45.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

  ...ฉุกเฉิน กระทบผู้ใช้บริการบีทีเอส

  นอกจากนี้ ทางรัฐบาลได้มีประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 “ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น..” ดังนั้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสของกองทุน จึงปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จากเวลา 06.00 . ถึง 24.00 . เป็นเวลา 06.00 . ถึง 21.30 . ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

  อีกทั้งยังมีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้คาดว่าจำนวนผู้โดยสารน่าจะลดลงอีกตามมาตรการของรัฐบาล และอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

  ด้านบริษัทจัดการเชื่อว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติ และสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตามปกติ นอกจากนี้ ในอนาคตจำนวนผู้โดยสารคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เพื่อไปถึงจุดหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้น และยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเต็มรูปแบบ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว ถึง สถานีคูคต) รวมถึงเส้นทางในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นด้วย