Thursday, June 20, 2024
More

  กทม.ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนแบบเชิงรุก ลดโอกาสการกระจายเชื้อในฤดูฝน

  เดินหน้าค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนแบบเชิงรุก

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ปลัด กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักอนามัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งมีอาการ และไม่มีอาการให้ได้มากที่สุดเพื่อนำออกมาจากชุมชน และให้การรักษา เพื่อลดโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคในฤดูฝนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีอาการระบบโรคทางเดินหายใจให้เข้าสู่ระบบคัดกรองโควิด-19 ทุกราย เนื่องจากหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจจะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง 

  นอกจากนี้ได้กำชับให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะหากหน้ากากอนามัยแบบ surgical mask เปียกชื้นเสมหะ หรือละอองฝน ขอให้ทิ้งใส่ถุงให้มิดชิด และไม่นำกลับมาใช้ใหม่โดยเด็ดขาด  


  จัดตั้งถังสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ

  สำหรับการจัดการขยะหน้ากากอนามัยนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประชาชนใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลาย โดยปัจจุบันได้ตั้งวางถังรองรับเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการทิ้งให้กับประชาชนที่สำนักงานเขต 50 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) พร้อมติดป้ายข้อความสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้นที่ถังรองรับหน้ากากอนามัยทุกจุดอย่างชัดเจน และมีการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการทิ้งมูลฝอยประเภทอื่นปะปน รวมทั้งป้องกันการรื้อค้นเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

  โดยสำนักงานเขตจะเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยจากถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ และที่แยกทิ้งให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต เพื่อรวบรวมและขนส่งไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม  นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และอาคารต่างๆ เพื่อตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ ตลอดจนรณรงค์ให้มีการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน โดยพับหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น ติดข้อความหน้าถุงว่าหน้ากากอนามัยแยกทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะในจุดที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย