Friday, June 21, 2024
More

    แบ่งปัน แพลตฟอร์มที่เป็นสะพานเชื่อมความช่วยเหลือของคนในสังคมช่วงวิกฤต

    บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย จำกัด ผู้ก่อตั้งแฟนเพจที่มียอดผู้ติดตามในโซเชียลรวมหลายสิบล้านคน ได้เปิดตัวเว็บไซต์แบ่งปันสื่อกลางที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ มาเจอกับคนในสังคมที่หาข้อมูล และช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ สร้างคอมมูนิตี้แห่งการแบ่งปันในวิกฤตครั้งใหญ่ของสังคม

    ชวนทุกคนมาแบ่งปันที่เว็บไซต์แบ่งปัน

    เรียกว่าหน่วยงานที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงมากที่สุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสบ้านเราตอนนี้คงหนีไม่พ้นสถาบันสาธารณสุขต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งการที่บ้านเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ ทำให้อาจจะขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ทาง บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย จำกัด จึงได้เปิดตัวแพลตฟอร์มแบ่งปันหรือ www.bangpaan.com สื่อกลางที่มุ่งหวังเป็นคอมมูนิตี้ที่สร้างการกระจายการรับรู้เกี่ยวกับความต้องการวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องมือทางการแพทย์ฯลฯที่จะถูกนำไปใช้ในการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารสุขต่างๆให้ผู้ที่มีความพร้อมหรือต้องการแหล่งข้อมูลในการบริจาคที่เชื่อถือได้ในการกระจายทรัพยากรไปสู่ทีมสาธารณสุขต่างๆที่กำลังรอรับความช่วยเหลือได้แบบตรงความต้องการจริงๆ


    และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมเราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยการจะเกิดขึ้นได้นั้นส่วนหนึ่งก็เพราะความร่วมมือจากทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง อีกทั้งโปรเจกต์นี้ยังมีการมุ่งหวังในระยะยาวที่จะให้มีการเพิ่มมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เข้าไปอีกในอนาคต เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับรู้ และช่องทางที่สะดวก ตรวจสอบได้ สำหรับการช่วยเหลือซึ่งกันในสังคมต่อไป