Thursday, June 23, 2022
More

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคู่กรณีในเดือนเม.ย.ลดลง 30% จากมาตรการเคอร์ฟิว

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคู่กรณีในเดือนเมษายน 2563 ลดลงราว 30% เป็นการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของเคลมทั้งหมด ในขณะที่เคลมที่ไม่มีคู่กรณี เช่น การเฉี่ยวชนเสาหรือประตูบ้านจะมีปริมาณถึง 2 ใน 3 ของเคลมทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากการการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวที่ผ่านมา

  ช่วงประกาศเคอร์ฟิวอุบัติเหตุรถยนต์ลดลง

  นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า การประกาศใช้เคอร์ฟิวและการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านนั้นส่งผลทำให้การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคู่กรณีในเดือนเม.ย.นี้ลดลงราว 30% ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนมี.ค-เม.ย.นั้น เป็นช่วงที่ผู้เอาประกันภัยมีการแจ้งเคลมในลักษณะนี้สูงที่สุดในรอบปี เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน และในปีนี้ มาตรการการทำงานที่บ้านส่งผลให้เคลมในลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการคิดคำนวณเบี้ยประกันภัยนั้น จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยในการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยมีความถี่ในการใช้รถน้อยลงเนื่องมาจากมาตรการเคอร์ฟิวและการรณรงค์ให้อยู่บ้าน และไม่เกิดอุบัติเหตุในปีที่ทำประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป ก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีตั้งแต่ 20- 50 %


  นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าจำนวนผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประวัติดีในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน หากพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงถึง 30% ในเดือนเม.ย.ผ่านมานี้ แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ด้วยว่าจะยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหรือไม่

  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมานี้ ได้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองสำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจในกรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพ จาก 3 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท ซึ่งในการปรับเพิ่มความคุ้มครองนี้ทางภาคธุรกิจไม่ได้มีการปรับเบี้ยประกันภัยขึ้นแต่อย่างใด และคาดว่าจะส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 พันล้านบาท