Friday, June 14, 2024
More

  สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทช. เร่งให้ครบ 42 แห่งทั่วประเทศเพื่อลดอุบัติเหตุ คาดเสร็จปี 65

  กรมทางหลวงชนบท เร่งสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 42 แห่งทั่วประเทศ เผยทำเสร็จแล้ว 32 แห่ง เหลืออีก 10 แห่งงบกว่า 1,700 ล้านบาท จะทยอยเสร็จช่วงปี 63-65 ส่วนจุดตัดระดับดิน 111 แห่งติดเครื่องกั้นอัตโนมัติครบแล้ว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนรถไฟทางคู่ เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก้ไขจราจรได้อย่างสมบูรณ์

  เร่งสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟให้ครบ 42 แห่งทั่วประเทศ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

  นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟด้วยการก่อสร้างสะพาน หรือทางลอด เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของ รฟท.


  สำหรับการดำเนินงานของ ทช. จะแบ่งเป็นการก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ จำนวน 42 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 แห่ง งบประมาณค่าก่อสร้างรวมกว่า 1,753.716 ล้านบาท ได้แก่

  1.ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 189.230 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
  2.ทางหลวงชนบทสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 – บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 119.114 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
  3.ทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยก ทล.3233 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 211.004 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565
  4.ทางหลวงชนบทสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 111.900 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
  5.ทางหลวงชนบทสาย อต.2014 แยก ทล.11 – บ้านนายาง, บ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 230.516 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

  6.ทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยก ทล.4 – บ้านทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 103.700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
  7.ทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 113.019 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
  8.ทางหลวงชนบทสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 162.442 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
  9.ทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 – บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 224.091 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
  10.ทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 288.700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

  ทั้งนี้สำหรับในส่วนของทางข้ามระดับดิน จำนวน 111 แห่ง ขณะนี้ ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว