Friday, June 21, 2024
More

  ท่าเรือสะพานพุทธ การปรับปรุงคืบหน้ากว่า 70% คาดเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิ.ย. นี้

  กรมเจ้าท่า เร่งปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ ผลงานคืบหน้าแล้วกว่า 70% คาดเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น พร้อมก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้พิการ

  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณท่าเรือสะพานพุทธ เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้บริการท่าเรือ โดยจัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณท่าเรือโดยสาร ซึ่งเป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกสบาย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และร่มรื่น


  โดยโครงการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชน มีแผนดำเนินการ จำนวน 6 ท่า ได้แก่ 1.ท่าเรือนนทบุรี 2.ท่าเรือพระราม 7 3.ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4.ท่าเรือสะพานพุทธ 5.ท่าเรือเทเวศร์ และ 6.ท่าเรือสาทร

  ซึ่งขนาดของห้องน้ำขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่านท่า ได้แก่ ขนาด M ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ขนาด S ประกอบด้วย ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง

  การปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ ขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า 70%

  สำหรับผลดำเนินการ งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือสะพานพุทธ ปัจจุบันได้ดำเนินการได้ 70% ของงานทั้งหมด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 โดยได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

  เพิ่มความสะดวกในการโดยสาร และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

  อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การปรับปรุงท่าเรือ ดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร และเพิ่มศักยภาพในการโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สามารถเชื่อมต่อระบบราง เรือโดยสาร และรถโดยสาร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอยากเห็นท่าเรือที่ไม่ได้เป็นแค่ท่าเรืออย่างเดียว แต่สามารถใช้ประโยชน์สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อน และเป็นท่าเรือที่สวยงามสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำได้อีกด้วย