Friday, March 1, 2024
More

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มขบวนรถช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จากเดิม 8 เที่ยว เป็น 14 เที่ยว

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เน้นย้ำมาตรการ Social Distancing พร้อมจัดขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าเย็น วันจันทร์ศุกร์ จากเดิม 8 เที่ยว/วัน เพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน และปรับความถี่ในการเดินรถจาก 8.30 นาที เป็น 7.30 นาที ในช่วงก่อนปิดให้บริการเวลา 19.00 – 21.30 .


  ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น หลังคลายล็อกดาวน์

  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร... จำกัด เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ศุกร์ที่เป็นวันทำงาน

  อย่างไรก็ตามแม้ว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มสูงขึ้น แต่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังคงขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ในระบบรถไฟฟ้า ตามที่บริษัทได้วางไว้ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางรางอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  โดยยังคงขอให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ, ขอความร่วมมือผู้โดยสารยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ,ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า และสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทาง

  นอกจากนั้นบริษัทได้ดำเนินมาตรการตามแผนรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายฯ โดยในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นจะมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนชานชาลา ด้วยการกำหนดจุดยืนรอบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วที่มีระยะห่างอย่างชัดเจน รวมทั้งควบคุมผู้โดยสารเข้าขบวนรถไฟฟ้าไม่เกิน 1 คนต่อตารางเมตรและขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารรอขบวนถัดไป

  เสริมขบวนรถช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าเย็น จากเดิม 8 เที่ยว/วัน เป็น 14 เที่ยว/วัน

  ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้จัดขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าเย็น วันจันทร์ศุกร์ จากเดิม 8 เที่ยว/วัน เพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริม เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารได้ รวมทั้งได้ปรับความถี่ในการเดินรถจาก 8.30 นาที เป็น 7.30 นาที ในช่วงก่อนปิดให้บริการเวลา 19.00 – 21.30 .

  บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อช่วยกระจายความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link