Tuesday, March 5, 2024
More

  PTT Station ยกระดับทุกมาตรการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

  การแพร่ระบาดของโรคร้ายที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบในทุกๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในสภาวะวิกฤตการณ์เช่นนี้ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้มีมาตรการด้านสุขอนามัย และปรับรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องช่องทางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

  คุณบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์
  คุณบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์


  PTT Station กับมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

  เริ่มจาก “มาตรฐานสถานีบริการสะอาด” โดยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ ได้จัดทำมาตรฐานใหม่ในการบริการที่ยกระดับจากเดิม เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และพนักงาน มั่นใจว่าปลอดภัย เช่น ตรวจวัดไข้พนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนปฏิบัติงานและล้างมือสม่ำเสมอ พนักงานใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดสถานีบริการและห้องน้ำ เป็นต้น

  นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำ “Information Center” แจกแผ่นพับข้อมูลให้ความรู้แนวทางป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19 การสังเกตอาการ และขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

  วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และวิธีสังเกตอาการเบื้องต้น
  How to ล้างมือป้องกัน COVID-19
  การแจกแผ่นพับข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19
  การแจกแผ่นพับข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19

  รวมถึง “การแจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 1,000,000 หลอด” ให้กับลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ PTT Station ทั่วประเทศ 1 คัน ต่อ 1 หลอด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

  เติมน้ำมันที่ PTT Station รับฟรีเจลแอลกอฮอล์
  มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ PTT Station ทั่วประเทศ
  มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ PTT Station ทั่วประเทศ

  และยังมี “การจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด” ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดน้ำ ขนาด 1,000 ml. ราคา 110 บาท/ขวด จำนวน 300,000 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดถุงเติม ขนาด 500 ml. ราคา 40 บาท/ถุง จำนวน 360,000 ถุง

  PTT Station จำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
  การจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ
  การจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

  แบ่งปันความห่วงใยด้วยความใส่ใจจาก PTT Station

  เพื่อเป็นการส่งมอบน้ำใจให้กับผู้ใช้บริการ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จึงได้จัดกิจกรรม “มอบน้ำดื่มขนาด 330 มล. ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทีมงาน Delivery รวม 1,000,000 ขวด” ที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ PTT Station 62 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ขวด ต่อ 1 คัน โดยไม่จำกัดจำนวนการเติมขั้นต่ำ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

  PTT Station มอบน้ำดื่มให้ผู้ขับขี่พนักงาน Delivery
  มอบน้ำดื่มให้เดลิเวอรี่แมนที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ PTT Station ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  มอบน้ำดื่มให้เดลิเวอรี่แมนที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ PTT Station ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  ปิดท้ายกันที่กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดย โออาร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกรไทยนำมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มาจำหน่ายที่สถานีฯ ในราคากล่องละ 150 บาท (กล่องละ 5 กิโลกรัม) เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 15.00 น. โดยมีสถานีฯ ที่ร่วมรายการ จำนวน 10 สถานี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ซึ่งผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมรายการได้ที่ www.pttor.com

  พื้นที่ปันสุข โออาร์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือเกษตกรไทย
  การเปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
  การเปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

  และทั้งหมดนี้ก็คือปณิธานอันแน่วแน่ของ โออาร์ และ PTT Station ที่จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ควบคู่การมอบบริการที่ปลอดภัยให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน