Thursday, February 22, 2024
More

  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คุมเข้มมาตรการสกัดโควิด-19 เหลื่อมเวลาเดินทาง ลดความหนาแน่น

  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการอำนวยความสะดวกในระบบรถไฟฟ้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารเหลื่อมเวลาในการเดินทาง เพื่อลดความหนาแน่นในภายระบบรถไฟฟ้า

  สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น แต่ยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร... จำกัด เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บริษัทได้ดำเนินการมาตลอดอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่มาใช้บริการก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า, จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทั้งในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า และภายในขบวนรถ, จัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที


  นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญกับความเข้มงวดในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ การเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ, ยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน, สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า, การสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทาง, รอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่ภายในขบวน, จำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า (Group Release) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

  เพิ่มขบวนรถเสริมจำนวน 14 เที่ยวต่อวันในวันจันทร์ศุกร์ ช่วงเวลาเร่งด่วน

  โดยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ บริษัทยังได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มขบวนรถเสริมจำนวน 14 เที่ยวต่อวัน ในวันจันทร์ศุกร์ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นหรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารได้

  ขอความร่วมมือผู้โดยสารเหลื่อมเวลาในการเดินทาง เพื่อลดความหนาแน่นในระบบรถไฟฟ้า

   อีกทั้งเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเหลื่อมเวลาในการเดินทาง เพื่อลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า และช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น

  รวมทั้งขอแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสแทนการใช้เหรียญโดยสารในการเดินทาง ซึ่งบริษัทมีการปรับลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hour) วันจันทร์ศุกร์ ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 05.30-07.00 ., 10.00-17.00 . และ 20.00-24.00 . (ปัจจุบันให้บริการ 05.30 – 22.30 .) ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) จากอัตราค่าโดยสารปกติ 15-45 บาท เหลือ 15-25 บาทตลอดสาย

  นอกจากนี้บริษัทยังมีความห่วงใยต่อผู้โดยสาร จึงกิจกรรมมอบยาดม Peppermint black inhaler กลิ่นยูคาลิปตัส ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสทุกประเภท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอรับได้ที่ห้อง Information แอร์พอร์ตเรลลิงก์สถานีพญาไท

  อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link