Tuesday, March 5, 2024
More

  เดินหน้ามัสยิดปลอดบุหรี่ โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ฝั่งผู้จัดสถานที่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

  กรมควบคุมโรค จับมือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ตามกฎหมายทั่วประเทศ

  คุมเข้มมัสยิดทั่วประเทศเป็นเขตปลอดบุหรี่

  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค มอบป้ายเครื่องหมายมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ติดแสดงเป็นเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ณ มัสยิดทั่วประเทศ สำหรับประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มัสยิด


  โดยกรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับผิดชอบดูแลศาสนาสถานทุกศาสนสถานทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการสูบบุหรี่ในมัสยิดหรือ
  ศาสนสถานซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

  กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852