Friday, December 9, 2022
More

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คาดผู้โดยสารเพิ่ม 3 หมื่นคน/วัน หลังผ่อนปรนเฟส 3

  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดขบวนรถเสริม 18 เที่ยว/วัน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ช่วงมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยยังคงเข้มงวดมาตรการ Social Distancing

  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คาดหลังมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3 หมื่นคน/วัน


  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการ และกิจกรรมระยะที่ 3 โดยเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น

  บริษัทคาดว่าเมื่อดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนดังกล่าวจะส่งผลทำให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มขึ้นในช่วงวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์ เหมือนที่เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งยังไม่มีมาตรการผ่อนปรนที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย 15,230 คน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 22,463 คน/วันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะ 1 และระยะ 2

  โดยหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 คน/วัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

  ยังคงคุมเข้มมาตรการ Social Distancing

  โดยในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยังคงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ, ขอความร่วมมือผู้โดยสารยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน, ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า, ขอความร่วมมือผู้โดยสารสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทาง, ขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นภายในขบวน, ดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า (Group Release) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

  เพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เป็น 18 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

  ด้านมาตรการอำนวยความสะดวก บริษัทได้เพิ่มขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทดำเนินการ สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนของ ศบค.มาตลอด โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เป็น 10 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และเพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และล่าสุดได้เพิ่มเป็น 18 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร

  ทั้งนี้หากในอนาคตมีการประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไป บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการอย่างสูงสุด