Sunday, May 26, 2024
More

  โควิด-19 ส่งผลให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น คาดธุรกิจอาหารเสริมโต 23,916 ล้านบาท

  ตลาดธุรกิจอาหารเสริมในไทยเติบโตจากการหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยคาดว่ามีมูลค่า 23,916.80 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวม 20,876.30 ล้านบาท

  ชาวไทย 45.39% ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

  ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 โรคอุบัติใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก แทบทุกประเทศออกมาตรการเข้มงวด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ และประเทศไทยภายใต้ พ...ฉุกเฉิน เพื่อมุ่งรักษาระยะห่างทางสังคม ดำเนินมากกว่า 2 เดือน เหล่านี้ล้วนเป็นแรงบีบให้พฤติกรรมหลายอย่างของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป เพื่อปรับตัวให้เข้ากับภาวะวิกฤตโรคระบาด และเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะกลายเป็น “New normal” (นิว นอร์มอล) หรือความปรกติใหม่ในหลายๆด้านซึ่งหนึ่งในนั้นคือพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น


  ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ New normal ของคนไทยจากสถานการณ์ โควิด-19 ชี้ว่า 45.39% หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการออกกำลังกายรับประทานอาหารเสริมและวิตามินเพื่อดูแลสุขภาพให้สมบรูณ์แข็งแรงและปรึกษาแพทย์อยู่เสมอๆ

  สอดคล้องกับ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย ได้ทำการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อจบเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 เพื่อให้องค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคระบุว่า ผู้คนจะมีความวิตกเรื่องสุขภาพ (Anxious about Health) มีแนวโน้มการดูแลป้องกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเจนวาย (Gen Y) และขยายไปยังช่วงวัยอื่นๆเช่นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์หรือผู้สูงอายุเนื่องจากมีข้อมูลว่าการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอจะช่วยป้องกันไวรัสได้ส่งผลให้อาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความกังวลเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค

  อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้มีข้อมูลเอกสารวิชาการนักวิชาการด้านอาหารเผยแพร่เกี่ยวกับรับประทานอาหารให้ได้ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด หรือ Optimal Health Level เพื่อช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หนังสือ Anti Aging รู้ทันโรคภัยชะลอวัยความชรา ของผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และหนังสือเรื่องความต้องการสารอาหาร (Nutrition requirement) โดย ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ พบ. MCN หัวหน้าหน่วยโภชนศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น จาก New Normal เป็นปัจจัยบวกหนุนให้อุตสาหกรรมกลุ่มอาหารเสริมยังคงอยู่ในยุคทองเติบโตอย่างน่าจับตา

  ธุรกิจอาหารเสริมเติบโตในวิกฤตโควิด-19

  ยูโรมอนิเตอร์ (Euromonitor International) บริษัทสำรวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลก ประมาณมูลค่าตลาดธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทยมีมูลค่า 23,916.80 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวม 20,876.30 ล้านบาท ซึ่งจากเทรนด์ New normal ด้านสุขภาพที่ส่งผลบวกต่อตลาดธุรกิจอาหารเสริม  

  ด้านนายธนา ลิมปยารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ (amado) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้าง New normal ใหม่ด้านสุขภาพให้กับผู้คนและยังคงอยู่แม้สถานกาณ์จะคลี่คลายหรือมีวัคซีนป้องกันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยจากโรคระบาดและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอให้ห่างไกลจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติเก่าเช่นไข้หวัดใหญ่โรคจากยุงฯลฯซึ่งมีพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองใหม่ๆอยู่เสมอผู้คนจะเริ่มใส่ใจกับอาหารการกินที่ต้องมีความสะอาดและมีประโยชน์มากไปกว่านั้นผู้บริโภคจะเริ่มมองหาแนวทางในการป้องกันสุขภาพของตนเองในด้านต่างๆมากขึ้นทั้งการออกกำลังกายการรับประทานอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำพวกวิตามินเป็นต้นเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอและช่วยป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

  โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนในยุค New normal ที่กลายมาเป็น New norm ด้วยการขยายไลน์สินค้าในกลุ่มวิตามิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หันมาใส่ใจในด้านสุขภาพมากขึ้น ในราคาที่จับต้องได้ และเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าเนื่องจากมองว่าการสร้างความแตกต่างที่สำคัญในตลาดคือการรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้ดีที่สุด พร้อมทั้งการผสานช่องทางการจำหน่ายแบบ Omni Channel ผสานและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสะดวกต่อผู้บริโภคในช่องทางที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านคีออสในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ผ่านช่องทางออนไลน์รายการโทรทัศน์ชั้นนำ โดยมุ่งเป้าขายกลุ่มลูกค้า กลุ่มแม่บ้าน คนทำงาน