Thursday, June 20, 2024
More

  แนะชาวไทยปรับตัวรับนิวนอร์มัล เน้นท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมไม่สร้างขยะ

  ททท. เผยแนวทางท่องเที่ยวแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม การจำกัดคนเข้าพัก เข้ารับบริการ เข้าชมการแสดง และการท่องเที่ยวแบบใหม่ รวมถึงชี้แนะให้นักท่องเที่ยวทุกคนยอมรับและปรับตัว ว่าต่อจากนี้จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม ขยะ เหมือนที่ผ่านมา

  ดันคนไทยท่องเที่ยวแบบไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คนไทยเริ่มต้องการออกไปท่องเที่ยวผ่อนคลาย หลังจากร่วมกันกักตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่การท่องเที่ยวจากนี้ไปต้องไม่เหมือนเดิม เพื่อท่องเที่ยวแบบ New Normal ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม การจำกัดคนเข้าพัก เข้ารับบริการ เข้าชมการแสดง และการท่องเที่ยวแบบใหม่ ต้องสำรองหรือจองล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาด จึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนยอมรับและปรับตัว ว่าจากนี้ไปจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม ขยะ เหมือนที่ผ่านมา


  ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าไทยปรับตัวได้ดีและผ่านวิกฤติต่างๆ มาหลายครั้งจากการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคซาร์ว สึนามิ ล่าสุดโควิด -19 จึงมองว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน เพราะการท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือหลักในการฟื้นเศรษฐกิจไทย เมื่อคนไทยพร้อมออกไปท่องเที่ยว รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการส่งเสริมในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมโลซีซั่น หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวจะออกไปเองตามกำลังซื้อ เพื่อให้กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกมากมายช่วยให้แรงงานมีงานทำ เพราะหลังจากรัฐบาลเยียวยาหลายกลุ่มแล้ว จากนี้ไปเป็นช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จึงเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงต้องดูแลกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วงการแพทย์ ออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน จากนั้นจะเป็นการส่งเสริมประชาชนทั่วไป

  ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดจะพิจารณาอีกครั้ง และเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป